เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จี๊ป (Jeep) – วัชราวลี เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จี๊ป (Jeep)

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

จี๊ป (Jeep) – วัชราวลี

ดนตรี : / Bm7 / Bm7 /


 
ในวันที่
Bm7
ฝน เปลี่ยนเป็นเมฆ
E
ขาว

อากาศเช้า
Amaj7
เช้าสวยงามกว่า
F#
ใคร

 
มือเธอและ
Bm7
ฉัน จับจูงกันไ
E

เดินด้วย
Amaj7
กันนะ    
F#
 

 
เราผ่านเรื่อง
Bm7
ราวอะไรอะไรมาก
E
มาย

อาจมีทั้ง
Amaj7
ร้ายและดีเข้ามาในบาง
F#
ครั้ง

 
แต่
Bm7
ขอแค่เธอ ข
E
อแค่เธอ 


 
ยังจำได้
Bm7
ไหม ตอนที่เธอ
E
ท้อ

ตอนที่เธ
Amaj7
อล้า หัวใจแทบ
F#
หมดแรง 

 
คำพูดของ
Bm7
ฉัน บอกเธอวัน
E
นั้น ให้เธอ โปรด
Amaj7
เข้มแข็ง  
F#
 

 
เมื่อเธอทุกข์
Bm7
ใจ ให้ลองเอาเท้าจุ่ม
E
น้ำ

ปล่อยความทุกข์
Amaj7
ลอยไปกับทะเลและฟ้า
F#
สีคราม

 
จาก
Bm7
วันนั้น ฉั
E
นและเธอ 


** 
 
จุดเริ่มต้นความ
Dmaj7
รัก นั้นล้วนมาจาก
E
ใจ

อาจไม่มี
C#m7
เหตุผล แต่ฉันรู้ว่ามัน
F#
ใช่ 

 
เธอเติมเต็มให้
Bm7
ฉัน รับรู้ได้ด้วย
E
หัวใจ ที่
Amaj7
สุขล้น    
A7
 

 
จะจดจำวัน
Dmaj7
นี้ ทุกนาทีผ่
E
านไป

ต่อให้นานแค่
C#m7
ไหน ไกลจนถึงส
F#
วรรค์เบื้องบน 

 
ให้
Bm7
รักของเรา
E
 อยู่ต
Gmaj7
ลอดกาล
Amaj7
 


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Dmaj7 / E / C#m7 / F# / Bm7 / E / Amaj7 / A7 /


( ซ้ำ ** )

ผลงานเพลง ของ วัชราวลี

ฟังเพลง จี๊ป (Jeep)