คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง จอมนางในดวงใจ – วินัย จุลบุษปะ เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จอมนางในดวงใจ

จอมนางในดวงใจ – วินัย จุลบุษปะ

…ดนตรี.5.Bars..2..3…
4.จอมนางในดวงใจ
.โอ้ทรามวัย
.น้องเป็น.ดวงใจพี่
.จอมใจ จอมนางนี้..
.พี่มี.น้องนาง
.เพียงเดียวดาย
.ดวงดาว ประดับฟ้า
.พร่างพราวมา
.เกลื่อนตา.ดูเหลือหลาย
.แต่เดือนที่เฉิดฉาย
.นั้นดวงเดียว
.ประดับ.นภา
.เธอคือ.เดือนงามนั้น
.ผ่องพรรณเต็มดวง
.อยู่กลางทรวงใน
.เหมือนโคมส่องกลางใจ
.ชุบชีวี.ฉันให้
.สุขสันต์คือขวัญตา
..จอมนางในดวงใจ
.เทิดทูนไว้
.สูงใน.คุณและค่า
.จอมใจ.ใครจะหา
.งามพร้อมดัง.กัลยา
.วาสนา.ของพี่เอย
..ดนตรี.8.Bars.6..7..
8.เธอคือ.เดือนงามนั้น
.ผ่องพรรณเต็มดวง
.อยู่กลางทรวงใน
.เหมือนโคมส่องกลางใจ

.ชุบชีวี.ฉันให้
.สุขสันต์คือขวัญตา
.จอมนางในดวงใจ
.เทิดทูนไว้
.สูงในคุณและค่า
.จอมใจ.ใครจะหา
.งามพร้อมดัง.กัลยา
.วาสนาของพี่เอย….

ศิลปิน นักร้อง วินัย จุลบุษปะ

Related Posts

ฟังเพลงใหม่ จอมนางในดวงใจ