คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ถึงอย่างไรก็รัก – วินัย จุลบุษปะ เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ถึงอย่างไรก็รัก

ถึงอย่างไรก็รัก – วินัย จุลบุษปะ

..ถึง อย่างไรก็ยังคิดถึง เสมอ
ถึง อย่างไรก็ยังรักเธอ มั่นคง
ห่าง เพียงไหนรักปักใจ
เคลิ้มลุ่มหลง
เพ้อพะวงแต่รักรักรัก
ทุกลมหายใจ
..ถึงอย่างไร
ไม่เคยคิดคลาย ถ่ายถอน
ถึง อย่างไรก็ยังขอวอน เรื่อยไป
หากจะเคืองหรือมีเบื้องหลังแค่ไหน
รักยังเต็มดวงใจ
จริงๆนะยอดชีวัน
..เป็นภาพความงาม ตามรักเธอ
เป็นภาพบำเรอ ความ รักมั่น
ยอม คุกเข่า โดย มิหวั่น
เพียง ยึดมั่น รำพันรักเธอ
..ถึง อย่างไรปักใจ
คล้ายเงาเบื้องหลัง
ถึง อย่างไรจิตใจฉันยัง ใคร่เจอ
สุด ชีวิตแล้วจิตยังคิด เสนอ
รักเธอดังรอยสักสักสักลึกปักกับใจ
..ถึง อย่างไรก็ยังคิดถึง เสมอ
ถึง อย่างไรก็ยังรักเธอ มั่นคง
ห่างเพียงไหนรักปักใจ
เคลิ้มลุ่มหลง
เพ้อพะวงแต่รักรักรัก
ทุกลมหายใจ
..ถึง อย่างไร
ไม่เคยคิดคลาย ถ่ายถอน
ถึง อย่างไรก็ยังขอวอน เรื่อยไป
หากจะเคืองหรือมีเบื้องหลังแค่ไหน
รักยังเต็มดวงใจ
จริงๆนะยอดชีวัน
..เป็นภาพความงาม ตามรักเธอ
เป็นภาพบำเรอ ความ รักมั่น
ยอม คุกเข่า โดย มิหวั่น
เพียง ยึดมั่น รำพัน รักเธอ
..ถึง อย่างไรปักใจ
คล้ายเงาเบื้องหลัง
ถึง อย่างไรจิตใจฉันยัง ใคร่เจอ
สุดชีวิตแล้วจิตยังคิด เสนอ
รักเธอดังรอยสักสักสักลึกปักกับใจ..

รวมผลงานเพลง นักร้อง วินัย จุลบุษปะ

Related Posts

ฟังเพลงฟรี ถึงอย่างไรก็รัก