เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ดวงเดือน – วินัย-ชวลี คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดวงเดือน

ดวงเดือน – วินัย-ชวลี

..ดนตรี..11.Bars..10.11..
ญ.โอ้ละหนอ รักพี่เอย
.พี่ย่าห่วงน้องเลย
.รักจริงจงเชยชิดชื่นทรวง
ช.โอ้ดึกแล้วหนอพี่ขอลาล่วง
.นะเจ้า พุ่มพวง
.เพราะเดือนจะล่วงลับดวงไป
ญ.ชื่นฉะนี้ นะพี่เอย
.พี่จงอยู่ชิดเชย
.แม้เดือนจะเลย ลับสิ้นดวง
ช.โอ้ดึกแล้วหนอ พี่ขอลาล่วง
.สาวเจ้า อย่าห่วง
.เพราะเดือนจะล่วงจากฟ้าไป.
ญ.ถึงเดือนจะล่วง
.เหตุใดจะล่วงตามเดือน
ช.ใช่พี่บิดเบือน ร้างเลือนเบื่อใจ
ญ.นี่คงซ่อนชู้ หรือนัดคู่คนใหม่
ช.รักอื่น ไม่มี ที่ไหน
.เว้นไว้ แต่แก้วตา
ญ.เล่ห์ลิ้นหลงกินก็ตาย
.ลิ้นลมผู้ชายหวานได้ต่อหน้า
ช.หากใจเป็นฟักแฟงแตงกวา
.น้องเอยพี่จะผ่าควักมาทันที..
ญ.ฮึ ปากละว่ารัก.
ช.ใช่รัก แต่คำพร่ำ.
ญ.ล่อหลอกให้ชอกช้ำ
ช.ใช่ช้ำเพราะมือพี่
ญ.ไม่ใช่เพราะพี่ก็นี่เพราะใคร
ช.ไหนเล่าที่ชอกช้ำ.
ญ.มันช้ำในดวงจิต.
ช.มะ พี่จะคลายพิษ
ญ.อย่าชิดเข้ามาต้อง
ช.เหตุใดน้องจึงป้อง
ญ.ไม่ป้องก็ช้ำใจ
ช.โถ เจ้าแสนงอน
.ร้าวรอนอาวรณ์ไปใย
ญ.อย่าคว้า อย่าไขว่
.ไปไหน ก็ไป
ช.ไม่ไปแล้วแก้วตา
พร้อม.ชื่นชู้ คู่อุรา
.ไม่ร้างไม่ลา ต่อไปแล้วเอย
ดนตรี.8.Bars..7..8.
ญ.ฮึ ปากละว่ารัก.
ช.ใช่รักแต่คำพร่ำ.
ญ.ล่อหลอกให้ชอกช้ำ
ช.ใช่ช้ำเพราะมือพี่
ญ.ไม่ใช่เพราะพี่ก็นี่เพราะใคร

ช.ไหนเล่าที่ชอกช้ำ.
ญ.มันช้ำในดวงจิต.
ช.มะ พี่จะคลายพิษ
ญ.อย่าชิดเข้ามาต้อง
ช.เหตุใดน้องจึงป้อง
ญ.ไม่ป้องก็ช้ำใจ
ช.โถ เจ้าแสนงอน
.ร้าวรอนอาวรณ์ไปใย
ญ.อย่าคว้า อย่าไขว่
.ไปไหน ก็ไป
ช.ไม่ไปแล้วแก้วตา
พร้อม.ชื่นชู้ คู่อุรา
.ไม่ร้าง ไม่ลาต่อไปแล้วเอย

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง วินัย-ชวลี

ฟังเพลง ดวงเดือน