คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ดวงจันทร์เหมือนใจเรา – ศรีไศล สุชาติวุฒิ คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดวงจันทร์เหมือนใจเรา

ดวงจันทร์เหมือนใจเรา – ศรีไศล สุชาติวุฒิ

ดนตรี 3 Bars…2…
3…เปรียบจันทร์นั้นดัง
เหมือนกับใจเรา
จันทร์ฉายส่องสกาว
แสงนวลชวนให้ใฝ่ฝัน
จันทร์ ไม่เคยเปลี่ยนเป็นร้อยพัน
มีดวงหนึ่งเท่านั้น
เฉิดฉันท์บนฟ้าอำไพ
..เปรียบดาวนั้นดัง
เหมือนกับใจเธอ
มีมากมายเสมอ
ใจเธอมีมากแค่ไหน
ดาว นั้นยังไม่เคยมีใคร
นับจำนวนเก็บไว้
แล้วใครจะรู้ใจเธอ
..จันทร์ กับ ดาว
ล้วนส่องสกาว
บนฟ้า เสมอ
ใจ โอ้ใจของเธอ
ส่องให้ใครเพ้อ
ละเมอ ทุก วัน
..ถ้าฉันนับดาว
ที่พราวนภา
ระยิบอยู่บนฟ้า
พราวตางามเลิศเฉิดฉันท์
จน ได้ครบทุกดวงสักวัน
แล้ววันหนึ่งวันนั้น
ฉันคงจะรู้ใจเธอ
(ดนตรี…)
..จันทร์ กับ ดาว
ล้วนส่องสกาว
บนฟ้า เสมอ
ใจ โอ้ใจของเธอ
ส่องให้ใครเพ้อ
ละเมอ ทุก วัน
..ถ้าฉันนับดาว
ที่พราวนภา
ระยิบอยู่บนฟ้า
พราวตางามเลิศเฉิดฉันท์
จน ได้ครบทุกดวงสักวัน
แล้ววันหนึ่งวันนั้น
ฉันคงจะรู้ใจเธอ..

ศิลปิน นักร้อง ศรีไศล สุชาติวุฒิ

ฟังเพลง ออนไลน์ ดวงจันทร์เหมือนใจเรา