คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ตราบาป – สกายพาส รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ตราบาป

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ตราบาป – สกายพาส

ดนตรี : / F#m / D / E / F#m /


ด้วยวัยเดียง
Asus2
สา  พบ
E
พาความรักสด
F#m
ใส เพราะความไว้
D
ใจ เธอจึงพลีกายแลก
Asus2
รัก

ให้ได้ทั้ง
F#m
เพ ผิดหวัง เธอไม่รู้
Bm
จัก ก็เพราะความ
E
รัก เขาบอกว่า มันสวย
Asus2
งาม   
E
 

คืนวันผ่าน
Asus2
ไป ส่วนลึกใน
E
ใจ ของชายคน
F#m
นั้น ที่เขาต้อง
D
การ คือความ
E
ใคร่ หาใช่ความ
Asus2
รัก

รับผิด
D
ชอบ เป็นพัน
E
พรือ ไม่เคยรู้
F#m
จัก ถึงวันแตก
Bm
หัก เมื่อเธอ
E
บอก ว่าเม็นไม่
Asus2
มา


เด็ก
D
น้อย เติบ
E
โตอยู่ในท้อง
F#m
เธอ ด้วย
C#m
ความเผลอ
D
เรอ อีก
E
ทั้งยังไม่เดียง
A
สา

ส่วนเขาห่าง
F#m
เหิน เปลี่ยน
F#
ไปไม่ยอมพบ
Bm
หน้า ไม่มา
E
หา ไม่โทรมา ไม่ยอมรับ
A
สาย
E
 


ดนตรี : / F#m / D / E / F#m / D / E / F#m / F#m /


เด็ก
D
น้อย ไม่
E
ทันเห็นโลกสด
F#m
ใส เธอ
C#m
ตัดสินใ
D
จ ทำ
E
แท้งด้วยความจำ
A
เป็น

ฆ่าคนคน
F#m
หนึ่ง ที่พ่อมันไม่อยาก
Bm
เห็น เป็นกรรมหรือ
E
เวร ที่สร้างไว้ แต่ชาติใด
A
มา 
E
 


ดวงตาคู่
Asus2
ใส ยังมีริ้ว
E
รอย
F#m
หมองหม่น เวลาผ่าน
D
พ้น เธอยังไม่
E
ลืม เรื่องราววัน
Asus2
เก่า

จากรักสด
F#m
ใส ต้อง
F#
กลายมาเป็นความ
Bm
เศร้า ตราบาปวัน
E
เก่า ยังคอยตาม
A
หลอนใจ


ดนตรี : / F#m / D / E / F#m /


จะสายไป
Bm
หม้าย จะมี
E
ใคร อภัยให้
A
เธอ

ผลงานเพลง โดย สกายพาส

ฟังเพลงสด ตราบาป