เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จำใจชั่ว – สมมาส ราชสีมา เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จำใจชั่ว

จำใจชั่ว – สมมาส ราชสีมา

ดนตรี 8 ห้อง..6…7…
8. ผู้หญิงขายตัวนั้นใครว่าชั่วเสมอ
อาจจะเผลอพลาดไป
บ้างคนที่ทำ เพราะจำใจ
มิเคย จะได้ตั้งใจเลว
โถน้อง พลีกายระบายความใคร่ชายนั้น
เปรียบสวรรค์บนเพลิงเปลว
สังคมเขามองน้อง เป็นคนเลว
เหมือนตกในเหว อเวจี
ต้องฝืนใจทำ
เหมือนกรรมทำก็เพราะจน
ผู้หญิงบ้างคน ที่โดนเขาหลอกก็มี
ใช่ว่าจะสมัครใจ
พลีกายเป็นโสเภณี
ได้โปรดพอที่
อยากคิดย่ำยีกันนักเลย
ถึงน้องขายตัว สังคมว่าชั่วต่ำช้า
สุดจะหาคำเปรียบเปรย
ทุกคนประณามหยามแต่ทรามเชย
พี่เองไม่เคย คิดจะย่ำยี
ดนตรี 8 ห้อง..7…8…
9. ต้องฝืนใจทำ
เหมือนกรรม ทำก็เพราะจน
ผู้หญิงบ้างคน ที่โดนเขาหลอกก็มี
ใช่ว่าจะสมัครใจ
พลีกายเป็นโสเภณี
ได้โปรดพอที่
อยากคิดย่ำยีกันนักเลย
ถึงน้องขายตัว สังคมว่าชั่วต่ำช้า
สุดจะหาคำเปรียบเปรย
ทุกคนประณามหยามแต่ทรามเชย
พี่เองไม่เคย คิดจะย่ำยี

ศิลปิน โดย สมมาส ราชสีมา

ฟังเพลงใหม่ จำใจชั่ว