คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ด้วยรักและปลาทู – สามช่า Party Mix เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ด้วยรักและปลาทู

ด้วยรักและปลาทู – สามช่า Party Mix

ต้าวต้าวตาว
ตี้ดาวตี่ด้าว ต้าวตาว
ต้าวต้าวตาว
ตี้ดาวตี่ด้าว
ต้าวต้าวตาว
ตี้ดาวตี่ด้าว ต้าวตาว
ต้าวต้าวตาว
ตี้ดาวตี่ด้าว
(เหมียว เหมียวไป
แล้วเธอก็เหมียว เหมียวมา
เหมียว เหมียวมา
แล้วเธออยู่ไหน
เหมียว เหมียวมา
แล้วเธอก็รู้ ว่าใคร
รู้ ไหมใจ ฉันมีแต่เหมียว)
อยากให้เธอคิด
ว่าฉันเป็นแมว สักตัว
คิด ว่าฉันเป็นแมว สักตัว
เลี้ยง ไม่ยากหรอก
เลี้ยง ไม่ยากหรอก
จะคอยทำตัวน่ารัก ให้เธอดู
ร้องเหมียวเหมียว
เดี๋ยวเดียว ก็มา
เข้ามาเคล้า มาคลอ กับเธอ
เหมียว เหมียวเหมียว ง่าว
เหมียว เหมียวเหมียว ง่าว
แปลตรงตรงว่าฉัน ต้องการเธอ
ถ้าเธอจะขอ ฉันก็ให้กอด
ขอ ฉันก็ให้กอด
จะหาน่ารักกว่านี้ มีอีกไหม
รัก ฉันแล้วไม่เสี่ยง
เลี้ยง ฉันแล้วไม่เหนื่อย
ถ้าเธออารมณ์ดีดี
จะคอยมาร้อง เหมียวๆทั้งวัน
รักกับฉันไม่เปลือง อะไร
เลี้ยง เอาไว้ในใจ สักคน
รัก ไม่ยากหรอก
เลี้ยง ไม่ยากหรอก
แค่เธอดูแลด้วยรัก และปลาทู
ต้าวต้าวตาว
ตี้ดาวตี่ด้าว ต้าวตาว
ต้าวต้าวตาว
ตี้ดาวตี่ด้าว
(เหมียว เหมียวไป
แล้วเธอก็เหมียว เหมียวมา
เหมียว เหมียวมา
แล้วเธออยู่ไหน
เหมียว เหมียวมา
แล้วเธอก็รู้ ว่าใคร
รู้ ไหมใจ ฉันมีแต่เหมียว)
อยากให้เธอคิด
ว่าฉันเป็นแมว สักตัว
คิด ว่าฉันเป็นแมว สักตัว
เลี้ยง ไม่ยากหรอก
เลี้ยง ไม่ยากหรอก
จะคอยทำตัวน่ารัก ให้เธอดู
ร้องเหมียวเหมียว
เดี๋ยวเดียว ก็มาน่ะ
เข้ามาเคล้า มาคลอ กับเธอ
เหมียว เหมียวเหมียว ง่าว
เหมียว เหมียวเหมียว ง่าว
แปลตรงตรงว่าฉัน ต้องการเธอ
ถ้าเธอจะขอ ฉันก็ให้กอด
ขอ ฉันก็ให้กอด
จะหาน่ารักกว่านี้ มีอีกไหม
รัก ฉันแล้วไม่เสี่ยง
เลี้ยง ฉันแล้วไม่เหนื่อย
ถ้าเธออารมณ์ดีดี
จะคอยมาร้อง เหมียวๆทั้งวัน
รักกับฉันไม่เปลือง อะไร
เลี้ยง เอาไว้ในใจ สักคน
รัก ไม่ยากหรอก
เลี้ยง ไม่ยากหรอก
แค่เธอดูแลด้วยรัก และปลาทู
เลี้ยง ไม่ยากหรอก
เลี้ยง ไม่ยากหรอก
จะคอยทำตัวน่ารัก ให้เธอดู
รัก ไม่ยากหรอก
เลี้ยง ไม่ยากหรอก
แค่เธอดูแลด้วยรัก และปลาทู
(รักกับฉันไม่เปลือง อะไร
เลี้ยง เอาไว้ในใจ สักคน)
รัก ไม่ยากหรอก
เลี้ยง ไม่ยากหรอก
แค่เธอดูแลด้วยรัก และปลาทู
ถ้าเธอจะขอ ฉันก็ให้กอด
ขอ ฉันก็ให้กอด
จะหาน่ารักกว่านี้ มีอีกไหม
รัก ฉันแล้วไม่เสี่ยง
เลี้ยง ฉันแล้วไม่เหนื่อย
ถ้าเธออารมณ์ดีดี
จะคอยมาร้อง เหมียวๆทั้งวัน
รักกับฉันไม่เปลือง อะไร
เลี้ยง เอาไว้ในใจ สักคน
รัก ไม่ยากหรอก
เลี้ยง ไม่ยากหรอก
แค่เธอดูแลด้วยรัก และปลาทู
เลี้ยง ไม่ยากหรอก
เลี้ยง ไม่ยากหรอก
จะคอยทำตัวน่ารัก ให้เธอดู
รัก ไม่ยากหรอก
เลี้ยง ไม่ยากหรอก
แค่เธอดูแลด้วยรัก และปลาทู
(เหมียว เหมียวไป
แล้วเธอก็เหมียว เหมียวมา
เหมียว เหมียวมา
แล้วเธออยู่ไหน
เหมียว เหมียวมา
แล้วเธอก็รู้ ว่าใคร
รู้ ไหมใจ ฉันมีแต่เหมียว)

ศิลปิน นักร้อง สามช่า Party Mix

ฟังเพลง mp3 ด้วยรักและปลาทู