คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ฉันจะมีเธออยู่ – สิงโต นำโชค เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันจะมีเธออยู่

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ฉันจะมีเธออยู่ – สิงโต นำโชค

ดนตรี : / A / E / F#m / D / ( 2 ครั้ง )


 
หมด
A
วันนี้ไป วัน
E
คืนที่ผ่าน 
F#m
 
ก็ไม่รู้อีกนานเท่าไ
D
หร่

 
กว่าเ
A
รา จะได้เจอ ได้
E
พบ กันใหม่ 
F#m
 
ต่อจากนี้ควรทำอย่าง
D
ไร


E
 
ในวันหนึ่ง
F#m
จาก เธอก็รู้ว่าคงทำใจได้
E
ยาก ในเวลา ที่เรา
D
อยู่ตรงนี้


** 
 
ก่อน ด
A
วงตะวันจะลาลับไป ก่อน
E
ไฟดวงนี้จะเลือนหายไป

F#m
ฉันจะมีเธออยู่ ให้เธอ
D
รู้ในใจตลอด

 
ก่อน เ
A
สียงที่ลมได้พาพัดไป กลับก
E
ลายเป็นเสียงแห่งความเงียบงัน

 
ให้
F#m
ฉันและเธอได้เก็บ ความ
D
รักที่เรานั้นมีต่อกัน


ดนตรี : / A / E / F#m / D /


 
หาก
A
ขอได้จริง อยาก
E
ขอเวลา 
F#m
 
อยู่ตรงนี้ได้เป็นเหมือนเ
D
ก่า

 
แต่เ
A
รา ก็รู้ดี ว่า
E
ทำ ไม่ได้ 
F#m
 
ต่อจากนี้ควรทำอย่าง
D
ไร


( ซ้ำ * , ** )


Bm
 
วันและคืนจะเวียนหมุน
C#m
ไป แต่ว่าฉันยังอยู่ตรง
D
นี้ และจะคิดถึงเธอเส
E
มอ


ดนตรี : / A / E / F#m / D / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ ** )


A
 
ตลอด
E
ไป เก็บเอา
F#m
ไว้     
D
 


ดนตรี : / A / E / F#m / D / A /

ศิลปิน ของ สิงโต นำโชค

ฟังเพลง ออนไลน์ ฉันจะมีเธออยู่