เนื้อร้อง คอร์ดเพลง จากรัก – สุนทราภรณ์ เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จากรัก

จากรัก – สุนทราภรณ์

รักจากไปใจหาย
สุดหมายมาหายห่าง
กลัวรักชืดจืดจาง
จะหม่นจะหมางจางใจ.
รักจากไปใจหวิว
ลมพริ้วก็ครวญใคร่
ลมเอ๋ยผ่านเลยไป
เหตุใดไม่พารัก.
โอ้รักเคยหวาน
ก่อนเคยชื่นบานสมานสมัคร
ครั้นเมื่อร้างห่างรัก
ช่างเศร้าโศรกนัก
หวนหักเมื่อรักไกล.
รักจากไปใจหมอง
ร่ำร้องจนหมองไหม้
โอ้รักพรากจากไป
แต่ยังห่วงใยไม่จาง.
ก่อนเคยรักกัน
แท้จริงไม่ทิ้งไม่ขว้าง
ถึงจะชิดหรือจะห่าง
รักไม่ร้างแรมเลย.
ดนตรี…
รักจากไปใจหาย
สุดหมายมาหายห่าง
กลัวรักชืดจืดจาง
จะหม่นจะหมางจางใจ.
รักจากไปใจหวิว
ลมพริ้วก็ครวญใคร่
ลมเอ๋ยผ่านเลยไป
เหตุใดไม่พารัก.
โอ้รักเคยหวาน
ก่อนเคยชื่นบานสมานสมัคร
ครั้นเมื่อร้างห่างรัก
ช่างเศร้าโศรกนัก
หวนหักเมื่อรักไกล.
รักจากไปใจหมอง
ร่ำร้องจนหมองไหม้
โอ้รักพรากจากไป
แต่ยังห่วงใยไม่จาง.
ก่อนเคยรักกัน
แท้จริงไม่ทิ้งไม่ขว้าง
ถึงจะชิดหรือจะห่าง
รักไม่ร้างแรมเลย.

เจ้าของผลงานเพลง โดย สุนทราภรณ์

Related Posts

ฟังเพลง จากรัก