เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ดาวประจำใจ – สุเทพ วงคำแหง เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดาวประจำใจ

ดาวประจำใจ – สุเทพ วงคำแหง

…..ดนตรี.8.Bars…..7
8.ยอดรักเอย. . .
.พี่ไม่เคย รักใคร
.เปรียบเหมือนเธอเลย
.ยอดรักเอย. . .
.พี่ไม่เคย รักใคร
.เปรียบเหมือน ดวงดาว
.ยอดรักเอย. . .
.พี่ไม่เคย รักใคร
.เปรียบเหมือนเธอเลย
.ยอดรักเอย. . .
.พี่ไม่เคย รักใคร
.เปรียบเหมือน ดวงดาว
.สุดหัวใจ. . .
.โลกสดใส เพราะดวง
.ดารา พร่างพราว
.เด่นวับวาว. . .
.ดั่งเนตรสาว นี้รัก ประจำ ใจ
.เธอ มีเนตรเหมือนดา-รา
.ซึ้ง สง่าพิไล
.ฉัน วิงวอน ขอร้องให้
.เธอ เป็นดาว ประจำใจฉัน
.ยอดรักเอย. . .
.พี่ไม่เคย รักใคร จนเพ้อรำพัน
.พี่รักเธอ มากทุกวัน
.โปรดเมตตา ฉันนะ ดวงดาว

ดนตรี.8.Bars……..7..
8..ยอดรักเอย. . .
.พี่ไม่เคย รักใคร จนเพ้อรำพัน
.พี่รักเธอ มากทุกวัน
.โปรดเมตตา
.ฉัน นะด-ว-ง ด-า-ว……

ผลงานเพลง โดย สุเทพ วงคำแหง

ฟังเพลง ออนไลน์ ดาวประจำใจ