คอร์ดเพลง เนื้อเพลง จำใจ – สไมล์ บัฟฟาโล่ เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จำใจ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

จำใจ – สไมล์ บัฟฟาโล่

ดนตรี : / C / D7 / F / C / ( 2 ครั้ง )


C
มีอะไรปิด
F
บังหรือเปล่า เพราะ
G
การกระทำมันฟ้องอ
C
ยู่

ดูเย็นชาเหมือน
F
คนห่างไกล ตั้ง
G
แต่ที่เธอเจอเ
C
ขา

Am
เบื่อกันแล้วบอก
Em
ฉันได้ คงเ
Dm
สียใจแต่ไม่น
G
าน

Am
หลอกกันไปยิ่งน
Em
านเท่าไหร่ ปวด
Dm
ร้าวหัวใ
G
จไม่
C
ลืม 
Gsus4
 


อย่าจำใ
C
จทน
Am
อยู่ถ้าไม่
Em
รักกัน อย่าไป
Dm
แคร์สัญญาที่เคยให้ไ
G
ว้

ว่าจะ
C
รัก กัน
Am
อยู่และไม่
Em
ทิ้งไป โปรดทำ
Dm
ตามที่ใจของเธอต้อง
G
การ


C
เพียงบอกลาคำเดี
F
ยวก็ได้ ใส่ใ
G
จทำไมคำสัญ
C
ญา

คงจะกลัว ว่า
F
คนเข้าใจ ต้นเ
G
หตุจากเธอใชไ
C
หม

Am
บอกกันไปถ้าใ
Em
ครถามไถ่ ก็เ
Dm
พราะฉันเป็นฝ่ายไ
G

Am
อย่ากังวล
Em
อะไรมากมาย ก็
Dm
พร้อมจะ
G
ทำตามเพื่อเ
C
ธอ 
Gsus4
 


** 
อย่าจำใ
C
จทน
Am
อยู่ถ้าไม่
Em
รักกัน อย่าไป
Dm
แคร์สัญญาที่เคยให้ไ
G
ว้

ว่าจะ
C
รัก กัน
Am
อยู่และไม่
Em
ทิ้งไป โปรดทำ
Dm
ตามที่ใจของเธอต้อง
G
การ อย่าฝืนทนต่อไป


ดนตรี : / C / D7 / F / C / C / D7 / F / Fm /


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / C / D7 / F / C /

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง สไมล์ บัฟฟาโล่

ฟังเพลง ออนไลน์ จำใจ