คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ดีเกินไป – สไมล์ บัฟฟาโล่ เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดีเกินไป

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ดีเกินไป – สไมล์ บัฟฟาโล่

ดนตรี : / D / A / Bm / G A / D / A / Bm / Bm / ( 2 ครั้ง )


ก่อนวัน
D
นั้น สองเ
A
ราผูกพันคล้าย
Bm
เพื่อน เธอเคยเ
D
ตือน ให้
A
คงดั่งเพื่อนรัก
Bm
ไว้

D
แต่ในใ
A
จคอยห
Bm
วังให้เราผูกพันกันมากกว่าเ
Em
พื่อนดี จึงให้เธอ
A
ทั้งใจ

ผิดใช่
D
ไหม ที่
A
ฉันห้ามใจไม่
Bm
อยู่ ก็น่าจะ
D
รู้  ที่
A
ทำเพื่อคำว่า
Bm
รัก

D
แค่คำที่เ
A
ธอคอย
Bm
ย้ำคอยห้ามใจฉันมันยิ่งกว่า
Em
เชื้อเพลิง ที่คอยเ
A
ผาใจ


เลิกพูดได้ไ
D
หม ว่าฉั
A
นดีเกินไป
Bm
นั่นหรือเหตุ
G
ผลที่
A
ให้ได้
D
ไม่รั
A
กก็อย่าทำ
Bm
เห็นใจ
G
 
A
 

D
ถ้าเลือกจะ
A
ไป แค่
Bm
บอกความจริงเท่า
G
นั้น อย่ามาฆ่ากันด้วยคำว่า
D
ดีเกินไป


ดนตรี : / D / A / Bm / G A / D / A / Bm / Bm / ( 2 ครั้ง )


จากแวว
D
ตา คิดห
A
รืออ่านใจไม่
Bm
ออก ไม่ต้องปิด
D
บัง ซ้ำเ
A
ติมด้วยคำหวาน
Bm
หวาน

D
ถ้าหากมี
A
ใจต่อว่า
Bm
แรงแรง ให้ฉันทำใจได้
Em
ง่ายลง ก็อยากให้เ
A
ข้าใจ 


( ซ้ำ * , * )


ดนตรี : / D / A / Bm / G A / D / A / Bm / Bm / ( 2 ครั้ง )

ดนตรี : / D / A / Bm / G A /


D
อย่ามาฆ่ากันด้
A
วยคำว่า ดีเกิ
Bm
นไป ( ว่าดีเกินไป )
D
ฉันมันไม่
A
ดีพอใช่ไ
Bm
หม หรือเ
G
ธอมีคน
A
ใหม่

D
อย่ามาใช้เ
A
ลยได้คำว่า
Bm
ดีเกินไป
D
 

รวมผลงานเพลง โดย สไมล์ บัฟฟาโล่

ฟังเพลงออนไลน์ ดีเกินไป