เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดวงชีวัน – หยาด นภาลัย เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดวงชีวัน

ดวงชีวัน – หยาด นภาลัย

..เพลง ดวงชีวัน..
…..ดนตรี…..
..ดวงชีวันขวัญจิต
แม่ยอดชีวิต
ดวงจิตของพี่..
เธอคนเดียวเท่านี้
ที่พี่ปองรัก สมัครหมาย
ถึง ฟ้าดินจะดับ
ยับเป็นภัสมธุลี
ปฐพีถล่มทลาย..
ไม่ขอคลาย แม้จะตาย
รักคงไม่หน่ายจากดวงชีวัน
ดวงชีวันขวัญแก้ว
ประเสริฐเลิศแล้ว
เหมือนดวงแก้วรุ้งลาวัณย์..
จุ ติจากสวรรค์
เทพไทเสกสรร ปั้นจอมนารี
น้องนั้นหรือคือทิวาคู่ราตรี
เปรียบเสมือนรัชนีคู่ดารา
ดั่งมัจฉาคู่วาริน
คู่บุญเหมือนฟ้าคู่ดิน
ดวงชีวันคือดวงชีวินประดับใจ..
…..ดนตรี…..
..ดวงชีวันขวัญแก้ว
ประเสริฐเลิศแล้ว
เหมือนดวงแก้วรุ้งลาวัณย์
จุ ติจากสวรรค์
เทพไทเสกสรร ปั้นจอมนารี..
น้องนั้นหรือคือทิวาคู่ราตรี
เปรียบเสมือนรัชนี คู่ดารา
ดังมัจฉาคู่วาริน
คู่บุญเหมือนฟ้าคู่ดิน
ดวงชีวันคือดวงชีวินประดับใจ..

ศิลปิน โดย หยาด นภาลัย

ฟังเพลงใหม่ ดวงชีวัน