คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ดอกเอื้องดอย – หยาด นภาลัย เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดอกเอื้องดอย

ดอกเอื้องดอย – หยาด นภาลัย

..เพลง ดอกเอื้องดอย..
…..ดนตรี…..
..โอ้ เจ้าดอกเอื้องดอย
พี่นี้มาคอย
หวังจะเด็ดเชยชม
ดอกเจ้าคลี่บาน
หอมตระการใคร่ดม
อยากจะเชยชม
แต่กลัวอกตรมหมองไหม้..
ถ้าใครเด็ดไปชม
พี่นี้ต้องตรม
เหลือจะข่มดวงใจ..
ยิ่งคอยยิ่งหวั่น
นับคืนวันยิ่งไกล
หวงแหนเจ้ายิ่งสิ่งใด
แต่เอื้องไม่เห็นใจพี่เลย
โอ้เอื้องฟ้าเจ้าสูงสุดสอย
พี่นี้เฝ้าหลงคอย
เอื้องดอยกลับมองผ่านเลย
วาสนา พี่คงจะไร้คู่เชย
เจ้าถึงมองผ่านเลย
อกเอยอกพี่น้อยบุญ..
โอ้เจ้าดอกเอื้องดอย
พี่นี้ยังคอยขอใจเจ้าเจือจุน
หากเจ้าไม่แล
หรือเพียงแต่การุณย์
พี่นี้ก็คงสิ้นบุญ
ได้แต่รำพันเพ้อหาเอื้องดอย..
…..ดนตรี…..
..โอ้ เจ้าดอกเอื้องดอย
พี่นี้ยังคอยขอใจเจ้าเจือจุน
หากเจ้าไม่แล
หรือเพียงแต่การุณย์
พี่นี้ก็คงสิ้นบุญ
ได้แต่รำพันเพ้อหาเอื้องดอย..

ศิลปิน นักร้อง หยาด นภาลัย

ฟังเพลง ออนไลน์ ดอกเอื้องดอย