เนื้อร้อง คอร์ดเพลง จักรดาวอาลัย – อรวี สัจจานนท์ คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จักรดาวอาลัย

จักรดาวอาลัย – อรวี สัจจานนท์

ลาแล้ว จักรดาว
พวกเราขอลา ไปก่อน
ลาแล้วถิ่น กินนอน
ร้าวรอน
ด้วยอาวรณ์ร้อนอาลัย

ความ บูชา
เพียงสองปีเรียนมา ล้นใจ
เพราะได้ผล ยิ่งใหญ่
เข้มแข็งแกร่งใน ทางดี.

ลาแล้ว จักรดาว
พวกเราขอลา ไปที
ลามิตรที่ อารีย์
คลุกคลี
ร่วมกันมาและอาจารย์.
ลา ดวงใจ
เคยผูกมิตรรักใคร่
มา นาน
แสน สุดซึ้ง ซาบ ซ่าน
ไม่ลืมนงคราญ
ความหวานเคยผ่านมา.

ลาแล้ว จักรดาว
ด้วยเราถึงคราว อำลา
ลาหอที่ เจนตา
ขอลา
ด้วยอาลัยเหมือนใจรอน

ลา เพียงกาย
ใจเฝ้าหวนไม่หน่าย
อา วรณ์
โถลูกน้อย ลา ก่อน
ไม่ลืมรังนอน
คอนน้อย ในจักรดาว

รวมผลงานเพลง ของ อรวี สัจจานนท์

Related Posts

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง จักรดาวอาลัย