คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ช่างมันฉันไม่แคร์ – อรวี สัจจานนท์ เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ช่างมันฉันไม่แคร์

ช่างมันฉันไม่แคร์ – อรวี สัจจานนท์

กี่เช้าที่เราตื่น กี่คืนที่เราฝัน
กี่วันแห่งชีวิต
ใครลิขิต ใครเขียน
ช่างเหมือนดั่งเทียนเล่มน้อย
หยาดฝนที่หล่นพรำ
หยดน้ำตาเจ็บช้ำ
ตอกย้ำใจให้จำ
จดจำและรอคอย
เช้า ยันบ่าย ย้าย ลงเย็น
ชีวิตความอยู่เป็น
เหมือน ดังเล่น ละคร.

ช่างมันฉันไม่แคร์

ช่างมันฉันไม่แคร์
ไม่แคร์ อันใด
กี่เท้าที่เราย่าง
กี่ทางที่เราเดิน ไป
กว้างไกลสุดขอบรุ้ง
พรุ่งนี้คงจะเห็น
คนก็เป็นอย่างนี้

เมื่อหิวก็อยากกิน
ด้วยลิ้นอันกระหาย
ด้วยกายอันต้องการ
จากงานที่ลำเค็ญ
เห็น กันอยู่ รู้ ทุกคน
บางครั้งเราสับสน
ไร้แม้แต่คน เข้าใจ.

ช่างมันฉันไม่แคร์

ช่างมันฉันไม่แคร์
ไม่แคร์ อันใด

ช่างมันฉันไม่แคร์

ช่างมันฉันไม่แคร์
ไม่แคร์ อันใด

รวมผลงานเพลง ของ อรวี สัจจานนท์

Related Posts

ฟังเพลงสด ช่างมันฉันไม่แคร์