คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ดวงจำปา – อรวี สัจจานนท์ เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดวงจำปา

ดวงจำปา – อรวี สัจจานนท์

โอ้ดวงจำปา เวลาซมดอก
คิดถึง บ้านซ่อง
มองเห็น หัวใจ
เฮานึกขึ้นได้
ในกลิ่นเจ้าหอม
เห็นสวน ดอกไม้
บิดา ปลูกไว้ ตั้งแต่ไดมา
เวลาหงอยเหงา
ยังซ่วย บรรเทา
ให้หายโศกา.
โอ้ดวงจำปา
คู่เคียง เฮามา
แต่ยามน้อยเอย
.กลิ่นเจ้าสำคัญ
ติดพันหัวใจ
เป็นตาฮักใคร่
แพงไว้ เซยซม
ยามเหงา เฮาดม
เอ๋ยจำปาหอม
เมื่อดมกลิ่นเจ้า
พานพบเพื่อนเก่า
ที่ได้พรากจากไป
เจ้าเป็นดอกไม้
ที่งาม วิไล ตั้งแต่ไดมา
โอ้ดวงจำปา
มาลา ขวัญฮัก
ของเรียมนี่เอย

โอ้ดวงจำปา
บุปผาเมืองลาว
งามดังดวงดาว
ซาวลาวปลื้มใจ
เมื่อตก อยู่ใน
แดนดินลานซ้าง
เมื่อได้พลัดพราก
อดีตพลัดจาก
บ้านเกิดเมืองนอน
ข้อยจะเอาเจ้า
เป็นเพื่อนฮ่วมเหงา
เท่าสิ้นชีวา
โอ้ดวงจำปา มาลางามจริง
มิ่งเมืองลาวเอย
โอ้ดวงจำปา มาลางามจริง
มิ่งเมืองลาวเอย

เจ้าของผลงานเพลง ของ อรวี สัจจานนท์

Related Posts

มิวสิควีดีโอ เพลง ดวงจำปา