เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ตัดไฟ – อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ตัดไฟ

ตัดไฟ – อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

ดนตรี 8 Bars..6…7…
8…ก่อนเราเคยอยู่ลำพัง
อะไรก็ได้ทุกอย่าง
แม้อ้างว้างไม่เคย…ขื่นใจ
ต่อมามีเธอโชคดี ดั่งมีพลังยิ่งใหญ่
เป็นเจ้าของหัวใจ หนึ่งเดียว
แต่เราเป็นไปข้างเดียว
ขัดแย้งก็ไปมีใหม่ สำลักช้ำเมื่อเธอ นอกใจ
ตัดเอ๋ย ตัดไฟ ก่อนจะลาม ท่วมใจ
เวทีแห่งนี้ไม่มีพี่เลี้ยงจะคอยเสี้ยมสอน
จะเดือดจะร้อนต้องทนฝึกไว้ให้ใจเข้มแข็ง
อาจจะแทนน้ำตา แทนน้ำตาหลั่งไหล
เสี่ยงลงทุนหัวใจ ทุนหัวใจขาดดุลย์ ฮืม..
ตัดไฟแต่โคนต้นลม ขื่นขมถ้าจำมาเจ็บ
คุ้มแล้วหรือแลกเธอ กับใจ
ตัดใจลืมเธอให้ไกล ชนะหัวใจเราก่อน
แล้วค่อยย้อน กู้ใจคืนมา
ตัดเอ๋ย ตัดไฟ ก่อนจะลามท่วมใจ
เวทีแห่งนี้ไม่มีพี่เลี้ยงจะคอยเสี้ยมสอน
จะเดือดจะร้อนต้องทนฝึกไว้ให้ใจเข้มแข็ง
อาจจะแทนน้ำตา แทนน้ำตา หลั่งไหล
เสี่ยงลงทุนหัวใจ ทุนหัวใจขาดดุลย์ ฮืม..
ดนตรี 8 Bars..6…7…
8…ตัดเอ๋ย ตัดไฟ ก่อนจะลามท่วมใจ
เวทีแห่งนี้ไม่มีพี่เลี้ยงจะคอยเสี้ยมสอน
จะเดือดจะร้อนต้องทนฝึกไว้ให้ใจเข้มแข็ง
อาจจะแทนน้ำตา แทนน้ำตาหลั่งไหล
เสี่ยงลงทุนหัวใจ ทุนหัวใจขาดดุลย์ ฮืม..
เวทีแห่งนี้ไม่มีพี่เลี้ยงจะคอยเสี้ยมสอน
จะเดือดจะร้อนต้องทนฝึกไว้ให้ใจเข้มแข็ง
(เวทีแห่งนี้ไม่มีพี่เลี้ยง จะคอยเสี้ยมสอน
จะเดือดจะร้อนต้องทนฝึกไว้ให้ใจเข้มแข็ง)
(เวทีแห่งนี้ไม่มีพี่เลี้ยง จะคอยเสี้ยมสอน
จะเดือดจะร้อนต้องทนฝึกไว้ให้ใจเข้มแข็ง)
(เวทีแห่งนี้ไม่มีพี่เลี้ยง จะคอยเสี้ยมสอน
จะเดือดจะร้อนต้องทนฝึกไว้ให้ใจเข้มแข็ง)

เจ้าของผลงานเพลง ของ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง ตัดไฟ