คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ตำหนิใจ – อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ตำหนิใจ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ตำหนิใจ – อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

ดนตรี : / D / D / Bb / A /

ดนตรี : / Bm / F#m / Em F#m / G / A /


 
เริ่มเพียง
D
แค่จุด ที่ตำหนิ
Bm
ใจ ไม่นาน
G
ก็กลาย เริ่ม
A
ลายออก
D
มา  
A
 

 
หัวใจ
D
ที่กิ่ว พริ้วไป
Bm
ไหวไป เพราะเธอรับ
G
ใคร เขา
A
มาเบียด
Bm
ฉัน     
F#m
 


 
เจ็บที่
G
แล้วยังพอจำ
Bm
ได้ ถูกเบียด
G
ซ้ำทำเราจน
D
ตก เพราะ
A
ใคร


** 
D
 
A
ใจพร้อม
Bm
กาย ร่วม
F#m
เป็นพวก
G
เขา ทิ้ง
F#m
ใจของ
Bm
เรา ให้
A
เศร้าโศก
D
ตรม

 
โทษ
A
เธอที่แบ่ง
Bm
ใจ  ไม่
F#m
เคยหนักแน่น
G
เลย 
A
  ปรบมือข้างเดียวมันคงไม่
Bm
ดัง


ดนตรี : / G A /


 
แน่นอน
D
ที่สุด ที่จะห้าม
Bm
ใคร ห้ามเพียง
G
ร่างกาย ห้าม
A
ใจยาก
D
เย็น  
A
 

 
เมื่อมี
D
พบกัน ก็มี
Bm
พรากเป็น ช่างเป็น
G
เหมือนเกณฑ์ 
A
ที่กำหนด
Bm
ไว้     
F#m
 


 
เจ็บที่
G
แล้วเกินใจจะ
Bm
กลั้น เจ็บอีก
G
ครั้งมันทนไม่
D
ได้ นะ
A
เธอ


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / G A / D Bm / G A / Bm / G A / D A Bm / G A / Bm /


( ซ้ำ * , ** )

ผลงานเพลง นักร้อง อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

ฟังเพลง ตำหนิใจ