เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดวงตะวัน – ออกัส รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดวงตะวัน

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ดวงตะวัน – ออกัส

ดนตรี : / Cmaj7 / Bm7 / Am7 / Gmaj7 / Cmaj7 / Bm7 / Am7 D / G / ( 2 ครั้ง )


Cmaj7
ดวงตะวันยามเ
Bm7
ช้าส่อง ชี
Am7
วิตผู้คนกำ
G
ลังเคลื่อนไหว

ช่าง
Cmaj7
ดูสับสนเวียน
Bm7
วนวุ่นวาย และ
Am7
พาอะไรมาก
D
มายมาให้เรา

Cmaj7
เดินบนทางอ้าง
Bm7
ว้างเปล่าเปลี่ยว ชี
Am7
วิตคนเดียวบาง
G
ทีก็เหงา

ใน
Cmaj7
วันที่ต้องทนผ
Bm7
จญเรื่องเศร้า ม
Am7
องหาสัก
D
คนก็ไม่
G
มี


กับคนที่
Cmaj7
คอยดูแลใส่
Cm7
ใจ ต้องเฝ้า
Bm7
รออีกแค่ไหนดี คนที่
Am7
มีที่   
A7
ให้เราพักพิ
D


จะไปที่
Cmaj7
ไหนและที่ไหน จะไป
Bm7
หาเขาที่ไหน ต้อง
Am7
ทำเช่นไรจะได้
E7
พบเขา

คนที่
Am7
คอยจะยืนอยู่เ
Bm7
คียงข้างเรา ใน
Cmaj7
วันที่ต้องเหงาขึ้นทุกวัน
D
 

ต้องไปที่ไ
Cmaj7
หนและที่ไหน อยาก
Bm7
รู้ว่าที่ไหน
Am7
ถึงจะได้พบค
E7
นคนนั้น

ก็ได้แต่ป
Am7
ล่อยเวลาผ่านเ
Bm7
ลยทุกวัน
Cmaj7
ฉันต้องรอต่อไป
D
(ฉันต้องรอต่อไป )


Cmaj7
ดวงตะวันลับ
Bm7
ฟ้าลง ชี
Am7
วิตฉันคงยังไม่
G
หยุดเคลื่อนไหว

ต้อง
Cmaj7
คอยคืนวันผ่าน
Bm7
นานอีกเท่าไหร่จะ
Am7
ได้พบใค
D
รที่ฉันร
G


ดนตรี : / Cmaj7 / Bm7 / Am7 / Gmaj7 / Cmaj7 / Bm7 / Am7 D / G /


( ซ้ำ * )


จะไปที่
Cmaj7
ไหนและที่ไหน จะไป
Bm7
หาเขาที่ไหน ต้อง
Am7
ทำเช่นไรจะได้
E7
พบเขา

คนที่
Am7
คอยจะยืนอยู่เ
Bm7
คียงข้างเรา ใน
Cmaj7
วันที่ต้องเหงาขึ้นทุกวัน
D
(ก่อตัวเพิ่มขึ้นทุกวัน )

ต้องไปที่ไ
Cmaj7
หนและที่ไหน อยาก
Bm7
รู้ว่าที่ไหน
Am7
ถึงจะได้พบค
E7
นคนนั้น

ก็ได้แต่ป
Am7
ล่อยเวลาผ่านเ
Bm7
ลยทุกวัน
Cmaj7
ฉันต้องรอต่อไป
D
( เพื่อพบใครซักคน )


ดนตรี : / Cmaj7 / Bm7 / Am7 / Gmaj7 / Cmaj7 / Bm7 / Am7 D / G /

ดนตรี : / Cmaj7 / Bm7 / Am7 D / G / ( 2 ครั้ง )

เจ้าของผลงานเพลง โดย ออกัส

ฟังเพลง ออนไลน์ ดวงตะวัน