เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จินตนาการ – อัสนี วสันต์ โชติกุล เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จินตนาการ

จินตนาการ – อัสนี วสันต์ โชติกุล

จินตนา การ ฝันอันยิ่ง ใหญ่
ฝันที่ห่าง ไกล มา ยา
จินตนา การ ฝันของคน กล้า
งามตระการ ตา
ที่มาแห่งความ จริง
จินตนา การ ฝันกำเนิด สิ่ง
นำมาอ้าง อิง การใฝ่หา
จินตนา การ ที่บรรเจิด จ้า
มาจากปัญ ญา
ของมวลมนุษย์
[ที่สิ้นสุด นั้นไม่มี]
[ทุก ที่ ไกลและกว้าง]
[ตื้นและลึก ริมและกลาง]
[แสงสว่าง และมืดมน]
ทุก คน มีฝัน
สรรค์สร้างโลก ใบใหญ่
โลก ใบนี้ แต้ม เติม แต่งสี
ที่ไม่มี หมองหม่น
เป็นเหตุเป็นผล ผู้คนเข้าใจ

ขอ จง สร้างฝัน
สรรค์สร้างโลกกันเถิด
เกิดความหมาย งดงามไสว
ฝัน ไปได้ทั้งสิ้น
ใครอยากโบยบิน
ใครอยากเดินดิน
จินตนา การ มีมาเนิ่น นาน
จินตนา การ ของมวลมนุษย์
ทุก คน มีฝัน
สรรค์สร้างโลก ใบใหญ่
โลก ใบนี้ แต้ม เติม แต่งสี
ที่ไม่มี หมองหม่น
เป็นเหตุเป็นผล ผู้คนเข้าใจ
[จินตนาการ]

ขอ จง สร้างฝัน
สรรค์สร้างโลกกันเถิด
เกิดความหมาย งดงามไสว
ฝัน ไปได้ทั้งสิ้น
ใครอยากโบยบิน
ใครอยากเดินดิน
จินตนา การ จงยั่งยืน นาน
จินตนา การ ของมวล มนุษย์
….[จินตนา การ]
….[จินตนา การ]

รวมผลงานเพลง ของ อัสนี วสันต์ โชติกุล

ฟังเพลง สบายๆ จินตนาการ