คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ดอกไม้พลาสติก – อัสนี วสันต์ โชติกุล เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดอกไม้พลาสติก

ดอกไม้พลาสติก – อัสนี วสันต์ โชติกุล

เวลาดูดอกไม้ปลอมปลอม
บางดอกดูสวยเกินกว่าใคร
ดูดู ไปมันไร้คุณค่า
เพราะว่าเป็นพลาสติก
ถึงแต่งเติมสีเข้าไป
ไม่จับใจเหมือนของจริง
เวลาดูผู้หญิงบางคน
ที่แต่งเติมสวยเพียงอย่างเดียว
ใครใครเจอก็เหลียวมองเธอ
เพราะหน้าตาและรูปกาย
อาจจะสวยจริง แต่เสียดาย
ที่หัวใจ ไม่สวยเลย
หลายหลาย คนไม่รู้
ไม่เคยลองคิด
แท้แท้ เธอก็เหมือนไม่มีชีวิต
คิดคิด ดูจะเห็นเธอเป็นเพียง
ดอกไม้…พลาสติก
ถึงสวยก็ทำด้วยพลาสติก
ฮึมม์…พลาสติก
จึงเป็นเพียงสิ่งปลอมปลอม

ดอกไม้…พลาสติก
ถึงสวยก็ทำด้วยพลาสติก
ฮึมม์…พลาสติก
ของแท้ดูกี่ครั้งก็ดูดีนะ
ของแท้มีชีวิตชีวาดีนะ
ของแท้แม้ไม่สวยก็ดูดี
แต่ดอกไม้…พลาสติก
ถึงสวยก็ทำด้วยพลาสติก
ฮึมม์…พลาสติก
จึงเป็นเพียงสิ่งปลอมปลอม
ดูดู ไปเธอนั้นก็มี
เพียงแต่ความสวยที่แต่งเติม
เป็นคนเดิม คนที่ไม่เคย
มีจิตใจ ให้ใครใคร
อาจจะสวยจริง แต่เสียดาย
ที่หัวใจ ไม่สวยเลย
หลายหลาย คนไม่รู้
ไม่เคยลองคิด
แท้แท้ เธอก็เหมือนไม่มีชีวิต
คิดคิด ดูจะเห็นเธอเป็นเพียง
ดอกไม้…พลาสติก
ถึงสวยก็ทำด้วยพลาสติก
ฮึมม์…พลาสติก
จึงเป็นเพียงสิ่งปลอมปลอม
ของแท้ดูกี่ครั้งก็ดูดีนะ
ของแท้มีชีวิตชีวาดีนะ
ของแท้แม้ไม่สวยก็ดูดี
แต่ดอกไม้…พลาสติก
ถึงสวยก็ทำด้วยพลาสติก
ฮึมม์…พลาสติก
จึงเป็นเพียงดอกไม้ปลอม
พลาสติก

ผลงานเพลง ของ อัสนี วสันต์ โชติกุล

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง ดอกไม้พลาสติก