คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ตอก – อำพล ลำพูน คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ตอก

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ตอก – อำพล ลำพูน

ดนตรี : / Am F / C D Bb / ( 4 ครั้ง )


Am
  เขาว่าเ
F
รื่องที่ไม่
D
ดี ไม่
C
โปร่ง
Bb
ใส  
Am
     ก็รู้
F
ได้ไม่ยาก
D
เย็น  
C
     
Bb
 

Am
  เรื่องที่
F
ดูมีเงื่อน
D
งำ ไม่
C
เปิดเ
Bb
ผย  
Am
  แล้วซัก
F
วันก็คง
C
ชัดเจ
D

Am
  เขาว่า
F
คนที่ไม่
D
ดี ชอบ
C
ปิดบั
Bb
ง    
Am
 ก็เหมือน
F
น้ำที่ท่วม
D
ตอ  
C
     
Bb
 

Am
  เขาว่า
F
คนที่ดู
D
ดี แต่
C
แอบ
Bb
โกง 
Am
  เมื่อน้ำ
F
ลงก็จะ
C
เห็นต
D


Am
ตอก
F
จมไป
D
เลย ยิ่ง
C
ลึก  
Bb
ยิ่ง  
Am
ดี    กับ
F
คนอย่าง
D
นี้ ไม่
C
ต้อง
Bb
ไว้

Am
ตอก ให้
F
จมไป
D
เลย ให้
C
ลึก  
Bb
ลง  
Am
ไป  ได้
F
เจอที่
D
ไหน ก็
C
ตอก
Bb
มัน  
Am
ซ้ำ


Am
  น้ำไม่
F
ลงไม่เป็น
D
ไร ก็
C
ปล่อย
Bb
มัน  
Am
 ให้คิดว่า
F
นั่นแหละคน
D
ดี    
C
     
Bb
 

Am
 แล้วเมื่อ
F
ไรที่ความ
D
จริง มัน
C
โผล่
Bb
มา  
Am
   ก็ขอ
F
แรงพวกเรา
C
ช่วย
D
ที

Am
  ทุบให้
F
จมลงใน
D
ดิน ให้
C
สุดแ
Bb
รง  
Am
  ย้ำทุก
F
วันให้มัน
D
จม  
C
     
Bb
 

Am
  ไม่ให้
F
มันมาลอย
D
นวล 
C
กันต่อ
Bb
ไป  
Am
  ไล่ไป
F
ให้ไกล
C
สังค
D


( ซ้ำ * )


Am
 เจอะกับ
Bb
คน ไม่จริง
Am
ใจ เจอะกับ
Bb
ใคร ที่ไม่
Am
ดี ตอกลง
Bb
ไป อย่าให้
C
เหลือ


ดนตรี : / Dm / Bb / G / G / Dm / Bb / C / C /


( ซ้ำ * )


Am
ตอก ให้
F
จมไป
D
เลย ยิ่ง
C
ลึก  
Bb
ยิ่ง  
Am
ดี    กับ
F
คนอย่าง
D
นี้ ไม่
C
ต้อง
Bb
ไว้

Am
ตอก ให้
F
จมไป
D
เลย ให้
C
ลึก  
Bb
ลง  
Am
ไป  ได้
F
เจอที่
D
ไหน ก็
C
ช่วย
Bb
กัน  
Am
 

 
ตอก 
F
     
D
     
C
     
Bb
     
Am
ตอก    
F
     
D
     
C
     
Bb
     
Am
ตอก ให้
F
จมไป
D
เลย  
C
     
Bb
     
Am
ตอก ให้
F
จมไป
D
เลย  
C
     
Bb
     
Am
 

ศิลปิน นักร้อง อำพล ลำพูน

ฟังเพลงใหม่ ตอก