เนื้อร้อง คอร์ดเพลง จากคนรักเก่า – อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จากคนรักเก่า

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

จากคนรักเก่า – อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์

ดนตรี : / Cmaj7 / Am7 / Fmaj7 / G7sus4 / ( 2 ครั้ง )


Cmaj7
เธอไม่ชอบไปไ
Am7
หนคนเดียว 
Fmaj7
เธอไม่ชอบเจอคว
G
ามวุ่นวาย

Cmaj7
ถ้าหากเธอโ
Am7
มโหเมื่อไร ให้เ
Fmaj7
งียบไว้ เดียวห
G
ายเอง

Cmaj7
เธอชอบกุหลา
Am7
บสีชมพู 
Fmaj7
เธอชอบไปทะ
G
เลทุกปี

Cmaj7
ถ้าอยากให้เธอ
Am7
นอนหลับฝันดีก่อน
Fmaj7
นอน บอกเธอ
G
ว่ารัก


Bm7
เขียนทุกทุกอ
E7
ย่าง ที่ตัวฉั
Am7
นรู้ดี    
G
เพรา
D
ะฉันเห็นมานาน

Bm7
เขียนเป็นข้อค
E7
วาม ฝากวานให้
Dm7
เธอ    
Em7
ช่วยส่งใ
Fmaj7
ห้เขาหน่อย
G7sus4
 


** 
 
บอกว่าจาก
Cmaj7
คนรักเก่า 
Am7
ให้คนรักใหม่ 
Fmaj7
เพียงต้องการให้เขาเข้าใจว่าเธอ
Dm7
ชอบอะไร
G
 

 
บอกว่าจาก
Cmaj7
คนรักเก่า 
Am7
ด้วยความหวังดี 
Fmaj7
เพียงให้ไปด้วยกันได้ดี ไม่เ
G
สียใจ

 
ฝากให้
Em7
เขา ฝากใ
A7sus4
ห้คนรัก    
A7
ใหม่ถ้า
Fmaj7
วุ่นวาย ถ้ามากไป ขอโ
G
ทษที

 
ฝากบอ
Em7
กเขา ให้ดู
A7sus4
แล เธอให้
A7
ดี อย่าเ
Dm7
หมือนฉัน 
Em7
  ที่มันรู้
Fmaj7
ดี          
G
แต่ละเลย


ดนตรี : / Cmaj7 / Am7 / Fmaj7 / G7sus4 / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Cmaj7 / Am7 / Fmaj7 / G7sus4 / ( 2 ครั้ง )


 
ฝากให้
Em7
เขา ฝากใ
A7sus4
ห้คนรัก  
A7
ใหม่ถ้า
Fmaj7
วุ่นวาย ถ้ามากไป ขอโ
G
ทษที

 
ฝากบอ
Em7
กเขา ให้ดู
A7sus4
แล เธอให้
A7
ดี อย่าเ
Dm7
หมือนฉัน 
Em7
  ที่มันรู้
Fmaj7
ดี          
G
แต่ละเลย


ดนตรี : / Cmaj7 / Am7 / Fmaj7 / G7sus4 / ( 2 ครั้ง )


 
ฝากบอก
Cmaj7
เขา

รวมผลงานเพลง โดย อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์

Related Posts

ฟังเพลงออนไลน์ จากคนรักเก่า