คอร์ดเพลง เนื้อเพลง จุดอ่อนของฉันอยู่ที่หัวใจ – อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จุดอ่อนของฉันอยู่ที่หัวใจ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

จุดอ่อนของฉันอยู่ที่หัวใจ – อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์

ดนตรี : / B Bmaj7 / G#m F# / E Ebm / C#m F# / B F# / B F# /


B
รู้ตัว
Bmaj7
ดี   ว่าทำ
B
ตัวไ
Bmaj7
ม่เหมือนใคร 
B
คิดอ
Bmaj7
ะไรก็พูดกันไป ไม่
Ebm
แคร์ใครซะอ
G#7
ย่าง

 
ทำตา
C#m7
มที่สมอง
Ebm7
สั่ง   ทั้ง
Emaj7
ทั้งที่ตรงข้
F#
ามกับหัว
B
ใจ   
Bmaj7
           
B
     
Bmaj7
 

B
ถาม
Bmaj7
ตัวเอง ว่าที่
B
ทำไปเพื่อ
Bmaj7
ใคร   ประช
B
ดตัวเอง
Bmaj7
ทำร้ายตัวเอง 
Ebm
อะไรที่ได้ม
G#7

 
มีแต่
C#m7
เสียน้ำตา
Ebm7
   สับส
Emaj7
นและต้อง
Ebm7
หวั่นไหว 
C#m7
ต้องทรม
Ebm7
านปวดร้า
Emaj7
วไปทั้งตั
F#
วและหั
B
วใจ 
F#
 


 
จุดอ่อนของ
B
ฉัน 
Bmaj7
อยู่ตรงที่
G#m
หัวใจ  
F#
  ที่ทำเป็นแ
E
ข็งแร
Ebm7
ง ที่ฉันแสดง ที่
C#m7
แท้แทบขาด
F#
ใจ

 
อยากได้ทั้ง
B
ความ
Bmaj7
รัก อยากได้ค
G#m
นเข้าใจ  
Eb7
 ต้องซ่อนมันไ
E
ว้ภายใน
Ebm7
 ไม่ใช่อะไร

 
ที่
C#m7
แท้นั้นหัวใจ
F#
 มันอ่อนแอ


ดนตรี : / B Bmaj7 / G#m F# / E Ebm / C#m F# /


B
รู้ว่าเ
Bmaj7
ธอ ไม่ได้รัก
B
ไม่สน
Bmaj7
ใจ        
B
ลึกลงไป
Bmaj7
ก็แทบละลา
Ebm
ย ทำใจไม่ไ
G#7
ด้

 
ทำเป็น
C#m7
เหมือนไม่
Ebm7
แคร์ ที่แ
Emaj7
ท้นั้นน้ำต
Ebm7
าไหล    
C#m7
เจ็บไปทั้ง
Ebm7
ใจ   และ
Emaj7F#
หาคนเข้าใ
B
จไม่ได้
F#
เลย  


 
จุดอ่อนของ
B
ฉัน 
Bmaj7
อยู่ตรงที่
G#m
หัวใจ  
F#
  ที่ทำเป็นแ
E
ข็งแร
Ebm7
ง ที่ฉันแสดง ที่
C#m7
แท้แทบขาด
F#
ใจ

 
อยากได้ทั้ง
B
ความ
Bmaj7
รัก อยากได้ค
G#m
นเข้าใจ  
Eb7
 ต้องซ่อนมันไ
E
ว้ภายใน
Ebm7
 ไม่ใช่อะไร

 
ไม่
C#m7
ต้องการให้ใ
B
ครรู้ ว่า
E
ภายในใจ
Ebm7
 รักเธอเพียงใด แล
C#m7
ะรัก    
F#
  ทั้ง
B
หัวใจ

ศิลปิน ของ อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์

Related Posts

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง จุดอ่อนของฉันอยู่ที่หัวใจ