เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จากกันแฮ๋ม – เก่ง วัชระ สุขุมาลินท์ เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จากกันแฮ๋ม

จากกันแฮ๋ม – เก่ง วัชระ สุขุมาลินท์

ดนตรี 8 Bars..7…
8… จาก เฮาต้องจาก กันแฮ๋ม
เมื่อคืน เดือนแฮม วันแรม ร้างไกล
ตี้ อ้าย ไปนี้ จ๋ำ ตัดอกตัดใจ๋
ถึง ตั๋วไกล ใจ๋ ยังเคียง
จาก ไป เพื่อการศึกษา
จบแล้ว จะมา เป็นกู้ ฮ่วมเคียง
ตี้ฮัก อ้ายนี้ บ่มี ต้องเสี่ยง
ก็ เหมือนเมี่ยง กู้กับ ปูรี
อยู่ เฮาต้องอยู่ โต้ยกั๋น
ฮ่วมคิด สร้าง สรรค์
ความฝัน ตี้ มี
แป่ง บ้าน น้อยน้อย
ฮิมดอย พอดี ชีวิตนี้ สุขขี
เพราะมี ความฮัก มั่น-คง
ดนตรี 8 Bars..7…
8… จาก เฮาต้องจาก กันแฮ๋ม
เมื่อคืน เดือนแฮม วันแรม ร้างไกล
ตี้ อ้าย ไปนี้ จ๋ำ ตัดอกตัดใจ๋
ถึง ตั๋วไกล ใจ๋ ยังเคียง
จาก ไป เพื่อการศึกษา
จบแล้ว จะมา เป็นกู้ ฮ่วมเคียง
ตี้ฮัก อ้ายนี้ บ่มี ต้องเสี่ยง
ก็ เหมือนเมี่ยง กู้กับ ปูรี
อยู่ เฮาต้องอยู่ โต้ยกั๋น
ฮ่วมคิด สร้าง สรรค์
ความฝัน ตี้ มี
แป่ง บ้าน น้อยน้อย
ฮิมดอย พอดี ชีวิตนี้ สุขขี
เพราะมี ความฮัก มั่น-คง

ศิลปิน โดย เก่ง วัชระ สุขุมาลินท์

ฟังเพลงใหม่ จากกันแฮ๋ม