เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จุ๊ละอ่อน – เก่ง วัชระ สุขุมาลินท์ รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จุ๊ละอ่อน

จุ๊ละอ่อน – เก่ง วัชระ สุขุมาลินท์

บ่เกยฮู้ ถึงใจ๋เธอดี
ว่าเธอมี ฮักจริง มาก่อน
ตัวฉัน ยังละอ่อน
จึง เผลอใจ
แอบไปคิด ถึงเขา มากมาย
สร้างความฝัน
เสียจน ยิ่งใหญ่
เธอ นั้นคงมีใจ๋
ให้ กลับเฮ๋า
กว่าจะฮู้ หัวใจ เธอดี
ว่าเธอมี ฮักจริง ให้ใคร
มันก็เกิน ทำใจ
ให้ เหมือนเดิม
แหลกไปแล้ว หัวใจ๋เฮานั้น
ไล่บ่ตัน เพราะความ ละอ่อน
เจอแม่หญิงกระล่อน
อยาก ให้ตาย
จุ๊คนอย่างเฮา ดูง่ายดาย
คงไม่ยาก เย็นอะไร
ง้าวจริงๆ เลยหมาน้อย
จะจุ๊ขึ้นดอย เมื่อไหร่ก็ไป
อ้ายแค้น เหลือเกิน
เจ็บใจ เหลือเกิน
มาหลอกละอ่อน อย่างเฮา
มาหลอกคนง่าว ให้คอย
จุ๊ให้หมาน้อย ต้องตกดอย
Solo 9 Bars…8…
9..บ่เกยฮู้ ถึงใจ๋เธอดี
ว่าเธอมี ฮักจริงมาก่อน
ตัวฉันยังละอ่อน จึงเผลอใจ
แอบไปคิด ถึงเขามากมาย
สร้างความฝัน
เสียจน ยิ่งใหญ่
เธอนั้นคงมีใจ๋ ให้กลับเฮ๋า
กว่าจะฮู้ หัวใจเธอดี
ว่าเธอมี ฮักจริงให้ใคร
มันก็เกินทำใจ
ให้ เหมือนเดิม
แหลกไปแล้ว หัวใจ๋เฮานั้น
ไล่บ่ตัน เพราะความละอ่อน
เจอ แม่หญิงกระล่อน
อยาก ให้ตาย
จุ๊คนอย่างเฮา ดูง่ายดาย
คงไม่ยาก เย็นอะไร
ง้าวจริงๆ เลยหมาน้อย
จะจุ๊ขึ้นดอย เมื่อไหร่ก็ไป
อ้ายแค้น เหลือเกิน
เจ็บใจ เหลือเกิน
มาหลอกละอ่อน อย่างเฮา
มาหลอกคนง่าว ให้คอย
จุ๊ให้หมาน้อย ต้องตกดอย
Solo 5 Bars…4…
5..จุ๊คนอย่างเฮา ดูง่ายดาย
คงไม่ยาก เย็นอะไร
ง้าวจริงๆ เลยหมาน้อย
จะจุ๊ขึ้นดอย เมื่อไหร่ก็ไป
อ้ายแค้น เหลือเกิน
เจ็บใจ เหลือเกิน
มาหลอกละอ่อน อย่างเฮา
มาหลอกคนง่าว ให้คอย
จุ๊ให้หมาน้อย ต้องตกดอย

รวมผลงานเพลง ของ เก่ง วัชระ สุขุมาลินท์

ฟังเพลง online จุ๊ละอ่อน