คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ตึก – เจอาร์ วอย เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ตึก

ตึก – เจอาร์ วอย

. เมือง เมืองอะไร
เมือง นี้มีแต่ตึก
ดึก แล้วยิ่งสนุก เหลือเกิน
Oh ฉันกับเธอ
ต่าง ที่ฉันไม่มีตึก
เธอ นั้นช่าง Hi-So เหลือเกิน
….Oh ฉันอยากปีน
ปีน ขึ้นไปบนตึก เพราะ
ฉันอยากเจอ เธอเหลือเกิน
ทุน ก็ไม่มี
ถึง แม้เราไม่มีตึก ดึก
แล้วเราก็สนุก ได้เหมือนกัน
แน่นอน เรา ทุกคนนั้นชอบตึก
คึกหน่อย เรา ทุกคนชอบไปตึก
อะดึ๊กดึก เรา ทุกคนก็ชอบตึก
ตึกเนี๊ย สนุกที่สุดเลย หนา
ตึก อันเนี๊ย สนุก ดีนะ
มาโป๊ะตึกตึก สักนิด
แค่เธอ กับฉัน
ดึกดึก อย่างเนี๊ย
ไปโป๊ะตึกตึก กันนะ
ทุกคนก็จะ ติดใจ
จังหวะ อย่างเงี๊ย
ตึก โป๊ะตึกตึก โป๊ะ ตึก
โป๊ะตึกตึก อ๊าว
ตึก โป๊ะตึกตึก โป๊ะ ตึก
โป๊ะตึกตึก อ๊าว
…..Oh ฉันอยากปีน
ปีน ขึ้นไปบนตึก เพราะ
ฉันอยากเจอ เธอเหลือเกิน
ทุน ก็ไม่มี
ถึง แม้เราไม่มีตึก ดึก
แล้วเราก็สนุก ได้เหมือนกัน
แน่นอน เรา ทุกคนนั้นชอบตึก
คึกหน่อย เรา ทุกคนชอบไปตึก
อะดึ๊กดึก เรา ทุกคนก็ชอบตึก
ตึกเนี๊ย สนุกที่สุดเลย หนา
ตึก อันเนี๊ย สนุก ดีนะ
มาโป๊ะตึกตึก สักนิด
แค่เธอ กับฉัน
ดึกดึก อย่างเนี๊ย
ไปโป๊ะตึกตึก กันนะ
ทุกคนก็จะ ติดใจ
จังหวะ อย่างเงี๊ย
ตึก อันเนี๊ย สนุก ดีนะ
มาโป๊ะตึกตึก สักนิด
แค่เธอ กับฉัน
ดึกดึก อย่างเนี๊ย
ไปโป๊ะตึกตึก กันนะ
ทุกคนก็จะ ติดใจ
จังหวะ อย่างเงี๊ย
ตึก โป๊ะตึกตึก โป๊ะ ตึก
โป๊ะตึกตึก อ๊าว
ตึก โป๊ะตึกตึก โป๊ะ ตึก
โป๊ะตึกตึก อ๊าว
ตึก อันเนี๊ย สนุก ดีนะ
มาโป๊ะตึกตึก สักนิด
แค่เธอ กับฉัน
ดึกดึก อย่างเนี๊ย
ไปโป๊ะตึกตึก กันนะ
ทุกคนก็จะ ติดใจ
จังหวะ อย่างเงี๊ย
ตึก โป๊ะตึกตึก โป๊ะ ตึก
โป๊ะตึกตึก อ๊าว
ตึก โป๊ะตึกตึก โป๊ะ ตึก
โป๊ะตึกตึก อ๊าว

ผลงานเพลง นักร้อง เจอาร์ วอย

มิวสิควีดีโอ เพลง ตึก