เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ชีวิตฉันชีวิตเดียว – เจินเจิน บุญสูงเนิน คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ชีวิตฉันชีวิตเดียว

ชีวิตฉันชีวิตเดียว – เจินเจิน บุญสูงเนิน

เพลง ชีวิตฉันชีวิตเดียว
INTRO…………
ด้วยมือ ของฉัน
ชีวิตฉัน แค่ชีวิตเดียว
ก้าวแค่เพียงก้าวเดียว
ไม่อาจขึ้น ถึงบนสวรรค์
ตึกใหญ่ ระฟ้า
สร้างมาจาก
รากฐานเช่นกัน
ต้องขึ้นทีละชั้นทีละขั้น
จนถึงจุดหมาย
ด้วยมือ ของฉัน
ชีวิตฉัน แค่ชีวิตเดียว
หมากรุกกระดานเดียว
ไม่ชนะ ก็ต้องพ่ายแพ้
ขอสู้ไม่ถอย
ชีวิตข้าน้อย ใครจะแคร์
เลือดนักสู้ ที่แท้
เจ็บมีแผล เรื่องธรรมดา
ปี นี้ เดือนนี้ วันนี้
ชั่วโมง นี้..
ทำอะไรที่ ดีๆ
กับชีวิตบ้างหรือยัง
ปี นี้ เดือนนี้ วันนี้
ชั่วโมง นี้..
ทำอะไรที่ดีๆ
กับชีวิตแล้วใช่ไหม
ด้วยมือ ของฉัน
ชีวิตฉัน แค่ชีวิตเดียว
ก้าวแค่เพียงก้าวเดียว
ไม่อาจขึ้น ถึงบนสวรรค์
ตึกใหญ่ ระฟ้า
สร้างมาจาก
รากฐานเช่นกัน
ต้องขึ้นทีละชั้นทีละขั้น
จนถึงจุดหมาย
ด้วยมือ ของฉัน
ชีวิตฉัน แค่ชีวิตเดียว
ก้าวแค่เพียงก้าวเดียว
ไม่อาจขึ้น ถึงบนสวรรค์
ตึกใหญ่ ระฟ้า
สร้างมาจาก
รากฐานเช่นกัน
ต้องขึ้นทีละชั้นทีละขั้น
จนถึงจุดหมาย
ด้วยมือ ของฉัน
ชีวิตฉัน แค่ชีวิตเดียว
หมากรุกกระดานเดียว
ไม่ชนะ ก็ต้องพ่ายแพ้
ขอสู้ไม่ถอย
ชีวิตข้าน้อย ใครจะแคร์
เลือดนักสู้ ที่แท้
เจ็บมีแผล เรื่องธรรมดา
ปีนี้ เดือนนี้ วันนี้
ชั่วโมง นี้..
ทำอะไรที่ ดีๆ
กับชีวิตบ้างหรือยัง
ปีนี้ เดือนนี้ วันนี้
ชั่วโมง นี้..
ทำอะไรที่ ดีๆ
กับชีวิตแล้วใช่ไหม
ฮา….ทำอะไรที่ ดีๆ
กับชีวิตบ้างหรือยัง
ฮา….ทำอะไรที่ ดีๆ
กับชีวิตแล้วใช่ไหม
ปี นี้ เดือนนี้ วันนี้
ชั่วโมง นี้..
ทำอะไรที่ ดีๆ
กับชีวิตบ้างหรือยัง
ฮา….ทำอะไรที่ ดีๆ
กับชีวิตแล้วใช่ไหม
ทำอะไรที่ ดีๆ
กับชีวิตแล้วใช่ไหม

รวมผลงานเพลง โดย เจินเจิน บุญสูงเนิน

ฟังเพลง mp3 ชีวิตฉันชีวิตเดียว