คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ฉันไม่ใช่ – เดอะ ซัน เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันไม่ใช่

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ฉันไม่ใช่ – เดอะ ซัน

ดนตรี : / A / E / D / A / A / E / D E / A /


 
บอกกับ
A
ฉัน ว่าคนที่
E
ฝันไม่เจอ 
D
ที่เจอไม่ได้
A
ฝัน

 
เมื่อรักไม่โดนใจ 
E
ทิ้งขว้างกันไป เสาะ
D
หาคนที่ฝันจะเ
A
จอ


 
ก็ฉันมันไม่ใช่
F#m
คนที่เธออยาก
E
เจอ ก็ฉันมันไม่ใช่
D
คนที่เธอต้อง
A
การ

 
ไม่ใช่คนใน
F#m
ฝันที่เธอเฝ้า
D
รออยู่ ฉันเข้า
A
ใจ  
Asus4
            
A
 


 
บอกตัว
A
เอง ว่าไม่อาจ
E
ฝืนใจใคร 
D
ทุ่มเทแอบมี
A
ใจข้างเดียว

 
ต้องสองคนมีใจ 
E
รักจึงเป็นไป อย่าง
D
ฉันได้แค่ฝันละ
A
เมอ


** 
 
ก็ฉันมันไม่ใช่
F#m
คนที่เธออยาก
E
เจอ ก็ฉันมันไม่ใช่
D
คนที่เธอต้อง
A
การ

 
ไม่ใช่คนใน
F#m
ฝันที่เธอเฝ้า
D
รออยู่ ฉันไม่
A
ใช่  
Asus4
            
A
 


 
ต้อง
A7
ยอมรับว่ามันจบลง
A
แล้ว ต้อง
A7
ยอมปล่อยเธอ
A
ไป

 
หาก
A7
เป็นเราก็คงจะเห
A
มือนกัน 
Bm
ไม่รักก็จาก
E
ไป


ดนตรี : / A / E / D / A / A / E / D E / A /

ดนตรี : / D E / A / D E / A / D E / F#m / Bm / E /

ดนตรี : / Esus4 E / Esus4 E / D E / A Asus4 / A E /


( ซ้ำ ** , * )


ดนตรี : / A / E / D / A / A / E / D E / A /

รวมผลงานเพลง นักร้อง เดอะ ซัน

ฟังเพลง online ฉันไม่ใช่