เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ชีวิตที่เราเคยมี – เดอะ มูสส์ คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ชีวิตที่เราเคยมี

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ชีวิตที่เราเคยมี – เดอะ มูสส์

ดนตรี : / D / Dmaj7 / D / Dmaj7 /


D
อาจจะเป็นเพราะ
Dmaj7
ฟ้าบันดา
G
ล ได้พ
D
รากเธอ
A
ไปจากฉัน
Bm
พร่ำเพ้อถึง
F#m
เธอก็ทำได้เ
G
พียง ฝัน

D
อ้อมกอดที่คุ้น
Dmaj7
เคยยัง อุ่
G
น รอย
D
ยิ้มเธอ
A
ยังติดตา
Bm
อยากให้รู้เ
F#m
พียงเมื่อเธออยู่
G
บน ฟ้า ถึง
A
เวลาจะไปหาเธอ


G
ต่อจากนี้
A
ไป เธอคงไม่
D
อยู่กับฉันแล้ว
G
จะหันไปหา
A
ใคร ข้างกายฉัน
D
มีแต่เงา
Em
 
F#m
 

G
ยังคงเสีย
A
ใจ แต่แค่ชี
D
วิตนี้
A
เคยมีเรา
Bm
 ก็เป็น
A
สุขเท่า
G
ไร 
A
 


Em
ภาวนาให้มีอีก
Bm
ครั้งที่เรา จะพบกัน
Em
ถึงแม้ว่ามันจะดูเลือนลาง

และ
G
ความเป็นจริงจะทำได้แค่
A
ฝัน ก็จะเฝ้าคอย


ดนตรี : / D / A / Bm / G / ( 2 ครั้ง )


D
ยังคงนึกถึง
A
วันของเรา
G
 ไม่เ
A
คยลบเลือนจางไป
D
ยังคงนึกถึง
A
วันของเรา
G
 ไม่เ
A
คยลบเลือนหายไป

Bm
จะเก็บเธอ
F#m
ไว้ในใจเสมอ
Bm
เก็บความรักของ
F#m
เราเอาไว้ให้
G
ลึก ตลอด
A
ไป


ดนตรี : / D / Dmaj7 / D / Dmaj7 / ( 2 ครั้ง )

ดนตรี : / Bm / A / G / A / ( 2 ครั้ง )

ดนตรี : / D / Em F#m / G / A / D / Bbdim / Bm / G / D /

ศิลปิน โดย เดอะ มูสส์

ฟังเพลงใหม่ ชีวิตที่เราเคยมี