เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ตาไร้แวว – เดอะ ฮอทเปปเปอร์ คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ตาไร้แวว

ตาไร้แวว – เดอะ ฮอทเปปเปอร์

ดนตรี 8 Bars..6..7..
8.เมื่อวันเวลา ผ่านไป
เหลือสิ่งที่ยังสดใสก็เพียงหัวใจ
ของฉัน
ความรัก ไม่เคยดับ นับแต่วันนั้น
เป็นรักนิรันดร์อยู่ในใจ
ดนตรี…
ส่วนคนที่รัก เปลี่ยนแปลง
สร้างสิ่งที่เสียดแสลง
ทิ่มแทงทะลวง ทรวงใน
จนคล้าย ไม่เคยหวั่น
รักมั่นเพียงไหน ยังซึ้งฤทัย
เหมือนรักเมื่อวาน
รักฉัน คล้ายตะวัน ยามเที่ยง
แดดเปรี้ยงด้วยแสงฉาน
รักของเขา เหลือเพียงเถ้าถ่าน
เหมือนจมบาดาล มานานเต็มที
ค่าแห่งความรัก ต่างกัน
เขาเริ่มจากการหลอกฉัน
ปั้นความสัมพันธ์ ไมตรี
แต่เขา ราวตาบอด รักลอดชีวี
ถึงสายตาดี ก็เหมือนไร้แวว
ดนตรี….
รักฉัน คล้ายตะวัน ยามเที่ยง
แดดเปรี้ยงด้วยแสงฉาน
รักของเขา เหลือเพียงเถ้าถ่าน
เหมือนจมบาดาล มานานเต็มที
ค่าแห่งความรัก ต่างกัน
เขาเริ่มจากการหลอกฉัน
ปั้นความสัมพันธ์ ไมตรี
แต่เขา ราวตาบอด รักลอดชีวี
ถึงสายตาดี..
ก็เหมือนไร้แวว…

ศิลปิน ของ เดอะ ฮอทเปปเปอร์

ฟังเพลง ยูทูป ตาไร้แวว