คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ตัวสำรอง – เตชินท์ ชยุติ รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ตัวสำรอง

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ตัวสำรอง – เตชินท์ ชยุติ

ดนตรี : / Gm7 F / Eb Dm / Gm7 F / G7 /


Cm7
กี่เรื่องราวกี่คำ
F
ถาม ว่าวันนี้ที่ทำนั้น
Dm7
ทำเพื่ออะ
Gm7
ไร

Cm7
กี่ความทุกข์กี่ความ
F9
ช้ำ ที่มันย้ำให้เจ็บ
Bbmaj7
ให้ปวดใน
G7sus4
ใจ


 
ความ
Cm7
สำคัญจะมี
Dm7
มากก็ต่อ 
Ebmaj7
ที่เขาเดือดร้อน
Dm7
ใจ เป็นแค่
Gm7
ทางผ่าน เป็นแค่บันได

 
ให้เขา
Fm7
ไปสู่ทาง
Bb7
ที่ฝันเรามัน
Ebmaj7
แค่คนอื่น ไม่
F9
ใช่ ตัวจริง


 
ก็ท่อง
Ebmaj7
เอาไว้ ท่อง
Dm7
ให้จำ ย้ำตัว
Gm7
เองเข้าไว้ 
Fm7
จะอีกนาน
Bb7
สักแค่
Ebmaj7
ไหน      
Dm7
ก็เป็นแค่ตัว
G7sus4
สำรองเท่านั้น

 
ก็ท่อง
Ebmaj7
เอาไว้ ท่อง
Dm7
ให้ดี ไม่
Gm7
ว่าในวันนี้ 
Fm7
จะทำดี
Bb7
สักเท่า
Ebmaj7
ไร         
Dm7
ก็ได้แค่ตัว
G7sus4
สำรอง


Cm7
เจ็บและปวดใจทุก
F
ครั้ง เมื่อได้รู้หัวใจ
Dm7
เขามีให้กับ
Gm7
ใคร

Cm7
ก็ไม่ต้องโทษใครที่
F9
ไหน โทษตัวเองที่ปล่อย
Bbmaj7
ใจไปให้เ
G7sus4
ขา


 
เขา
Cm7
ไม่รักไม่เคย
Dm7
มีใจสักหน่อย 
Ebmaj7
ไม่ใช่คนสำ
Dm7
คัญ เป็นแค่
Gm7
ทางผ่าน เป็นแค่บันได

 
ให้เขา
Fm7
ไปสู่ทาง
Bb7
ที่ฝันเรามัน
Ebmaj7
แค่คนอื่น ไม่
F9
ใช่ ตัวจริง


 
ก็ท่อง
Ebmaj7
เอาไว้ ท่อง
Dm7
ให้จำ ย้ำตัว
Gm7
เองเข้าไว้ 
Fm7
จะอีกนาน
Bb7
สักแค่
Ebmaj7
ไหน      
Dm7
ก็เป็นแค่ตัว
G7sus4
สำรองเท่านั้น

 
ก็ท่อง
Ebmaj7
เอาไว้ ท่อง
Dm7
ให้ดี ไม่
Gm7
ว่าในวันนี้ 
Fm7
จะทำดี
Bb7
สักเท่า
Ebmaj7
ไร         
Dm7
ก็ได้แค่ตัว
G7sus4
สำรอง ก็ท่องเอาไว้


ดนตรี : / Ebmaj7 Dm7 / Gm7 Fm7 Bb7 /

ดนตรี : / Ebmaj7 Dm7 / G7sus4 G7 /

ดนตรี : / Ebmaj7 Dm7 / Gm7 Fm7 Bb7 /

ดนตรี : / Ebmaj7 Dm7 / G7sus4 G7 / G7sus4 G7 /


 
ก็ท่อง
Ebmaj7
เอาไว้ ท่อง
Dm7
ให้ดี ไม่ว่า
Gm7
ในวันนี้ 
Fm7
จะทำดี
Bb7
สักแค่
Ebmaj7
ไหน ท่อง
Dm7
คำหนึ่งคำ
G7sus4
เข้าไว้ ตัวสำรอง


ดนตรี : / Gm7 F / Eb Dm7 / Cm7 Dm7 / G7sus4 G7 /

เจ้าของผลงานเพลง ของ เตชินท์ ชยุติ

ฟังเพลง mp3 ตัวสำรอง