เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จ๊าบไว้ก่อน พ่อสอนไว้ – เทพ ธันเดอร์ เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จ๊าบไว้ก่อน พ่อสอนไว้

จ๊าบไว้ก่อน พ่อสอนไว้ – เทพ ธันเดอร์

. วัยคนเรา
ไม่ว่าใคร ทั้งนั้น
เกิดนานนาน ก็ต้องมีวันแก่
มีเหี่ยวมีย่น มีหย่อนมียาน
เพราะว่าสังขาร
คนเรา ไม่เที่ยงแท้
ถึง จะแก่
แต่อย่าให้ ใครว่า
แก่แล้ว แก่เลย
เยาะเย้ย ให้ไปเข้า วัด
ใคร ยังมีไฟ
ไม่ต้องสน สังขาร
หายา มาทาน
ให้กระชุ่ม กระชวย
หย่อนยาน ส่วนไหน
ก็ให้หมอ มาช่วย
ตรงไหน ไม่สวย
ก็ไปแต่ง ไปเติม
ถึง จะแก่
แต่ก็ยังพร้อม จะโชว์ลวดลาย
แต่งตัวแต่งกาย ต้องจ๊าบ
อา ยุ จะ สักเท่าใด
ไม่สำ คัญ
เพียง หัว ใจ
อย่าให้มัน ต้องชรา
ชี วิต ใช้ ให้คุ้มค่า
อาจจะเป็น รุ่นป๋า
ทว่ายัง จ๊าบ
จ๊าบ เอาไว้ ก่อน
พ่อสอน ไว้ตั้งแต่เกิด
จ๊าบ เอาไว้ เถิด
ถ้าอยากง๋าม จำเริญตา
จ๊าบ เอาไว้หน่อย
อย่าปล่อยให้ ความชรา
พา ให้ ชีวา
อับเฉา ไม่เข้า ที
ทำ ตัวให้ยัง มีไฟ
ซิให้มันจ๊าบ จ๊าบ หน่อย
Solo 4 Bars…3…
4…วัยคนเรา
ไม่ว่าใคร ทั้งนั้น
เกิดนานนาน ก็ต้องมีวันแก่
มีเหี่ยวมีย่น มีหย่อนมียาน
เพราะว่าสังขาร
คนเรา ไม่เที่ยงแท้
ถึง จะแก่
แต่อย่าให้ ใครว่า
แก่แล้ว แก่เลย
เยาะเย้ย ให้ไปเข้า วัด
ใคร ยังมีไฟ
ไม่ต้องสน สังขาร
หายา มาทาน
ให้กระชุ่ม กระชวย
หย่อนยาน ส่วนไหน
ก็ให้หมอ มาช่วย
ตรงไหน ไม่สวย
ก็ไปแต่ง ไปเติม
ถึง จะแก่
แต่ก็ยังพร้อม จะโชว์ลวดลาย
แต่งตัวแต่งกาย ต้องจ๊าบ
อา ยุ จะ สักเท่าใด
ไม่สำ คัญ
เพียง หัว ใจ
อย่าให้มัน ต้องชรา
ชี วิต ใช้ ให้คุ้มค่า
อาจจะเป็น รุ่นป๋า
ทว่ายัง จ๊าบ
จ๊าบ เอาไว้ ก่อน
พ่อสอน ไว้ตั้งแต่เกิด
จ๊าบ เอาไว้ เถิด
ถ้าอยากง๋าม จำเริญตา
จ๊าบ เอาไว้หน่อย
อย่าปล่อยให้ ความชรา
พา ให้ ชีวา
อับเฉา ไม่เข้า ที
ทำ ตัวให้ยัง มีไฟ
ซิให้มันจ๊าบ จ๊าบ หน่อย
Solo 4 Bars…3…
4…อา ยุ จะ สักเท่าใด
ไม่สำ คัญ
เพียง หัว ใจ
อย่าให้มัน ต้องชรา
ชี วิต ใช้ ให้คุ้มค่า
อาจจะเป็น รุ่นป๋า
ทว่ายัง จ๊าบ
จ๊าบ เอาไว้ ก่อน
พ่อสอน ไว้ตั้งแต่เกิด
จ๊าบ เอาไว้ เถิด
ถ้าอยากง๋าม จำเริญตา
จ๊าบ เอาไว้หน่อย
อย่าปล่อยให้ ความชรา
พา ให้ ชีวา
อับเฉา ไม่เข้า ที
ทำ ตัวให้ยัง มีไฟ
ซิให้มันจ๊าบ จ๊าบ หน่อย
ให้มันจ๊าบ จ๊าบ หน่อย
… ให้มันจ๊าบ จ๊าบ หน่อย
… ให้มันจ๊าบ จ๊าบ หน่อย

ผลงานเพลง โดย เทพ ธันเดอร์

ฟังเพลงฟรี จ๊าบไว้ก่อน พ่อสอนไว้