คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง จากนาหางาน – เทิดทูน ยอดกตัญญู เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จากนาหางาน

จากนาหางาน – เทิดทูน ยอดกตัญญู

..ไม่ได้ทำนา ไม่ได้ทำนา
เลยมาล่องกรุง จากถิ่นราบสูง
ทิ้งทุ่ง เมื่อคราหน้าแล้ง
ลาพ้องลาเพื่อน
น้องเดือนและน้องแดง
ลาพ่อลาแม่ผอมแห้ง
นั่งบัสสีแดงจากมา
ไม่ได้ลืมนา
ไม่ได้ลืมเด้อ อีสานบ้านเฮา
จากไกลใจเหงา
โถเราเมื่อเข้าเมืองฟ้า
หางานทำก่อน ไม่นานจะย้อนมา
ฝนลง ก็คงเจอหน้า
ที่ทุ่งท้องนาบ้านเรา
ห่วงแฟนคิดถึงแฟนไม่สร่าง
ไอดินกลิ่นฟาง นั้นยังฝังใจค่ำเช้า
หมอแคนหมอลำ ยามค่ำเคยฟังคู่สาว
เที่ยวงานบ้านเรา
เคียงเจ้าเมื่อคืนเดือนหงาย
ไม่ได้ลืมลา ไม่ได้ลืมเด้อ
อีสานบ้านนา
อ้ายยังห่วงหา สาวนาบ่มีเสื่อมคลาย
ความหลังครั้งเก่า
สองเราเคยเลี้ยงควาย
พรอดรักกับน้องจำได้
ที่ใต้ร่มไม้ ปลายนา
ห่วงแฟน คิดถึงแฟนไม่สร่าง
ไอดินกลิ่นฟาง นั้นยังฝังใจค่ำเช้า
หมอแคนหมอลำ ยามค่ำเคยฟังคู่สาว
เที่ยวงานบ้านเรา
เคียงเจ้าเมื่อคืนเดือนหงาย
ไม่ได้ลืมลา ไม่ได้ลืมเด้อ
อีสานบ้านนา
อ้ายยังห่วงหา สาวนาบ่มีเสื่อมคลาย
ความหลังครั้งเก่า
สองเราเคยเลี้ยงควาย
พรอดรักกับน้องจำได้
ที่ใต้ร่มไม้ ปลายนา

ศิลปิน ของ เทิดทูน ยอดกตัญญู

ฟังเพลง ออนไลน์ จากนาหางาน