เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันรู้แต่ฉันรัก – เนรัญชรา เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันรู้แต่ฉันรัก

ฉันรู้แต่ฉันรัก – เนรัญชรา

ดนตรี 6 Bars..5…
6… ฉัน ใฝ่ปองรัก ในเธอ
เหนือ กว่าความรัก ในใคร
ฝัง หลักจารึก กลางใจ
จะไม่ รักใคร เท่านั้น
แข็ง กว่าภูเขา เลากา
หนา กว่าภูผา โลกันตร์
แข็ง กิเลสรัก เกินมัน
พอกพูน ทุกวัน หมองใหม้
เธอเป็นชายเดียว ทีฉัน
ใฝ่รัก บูชา
เป็นดวงชีวา ที่ฉัน ใฝ่หา ครองใจ
มีเธอ คนเดียว เมินชาย ใดใด
เธอคือ ดวงตา ดวงใจ แห่งฉัน
รู้ คู่เธอนั้น คือใคร
รู้ แต่จะขอ พัวพัน
เผลอ เข้าจะยื้อ ทันควัน
แย่งคืน ไม่ทัน เสียใจ
ดนตรี 9 Bars..7…
8…9 เธอเป็นชายเดียว ทีฉัน
ใฝ่รัก บูชา
เป็นดวงชีวา ที่ฉัน ใฝ่หา ครองใจ
มีเธอ คนเดียว เมินชาย ใดใด
เธอคือ ดวงตา ดวงใจ แห่งฉัน
รู้ คู่เธอนั้น คือใคร
รู้ แต่จะขอ พัวพัน
เผลอ เข้าจะยื้อ ทันควัน
แย่งคืน ไม่ทัน เสียใจ

ผลงานเพลง ของ เนรัญชรา

ฟังเพลงสด ฉันรู้แต่ฉันรัก