คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ฉันรักมากกว่านี้ไม่ได้ – เบลล์ นันทิตา ฆัมภิรานนท์ รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันรักมากกว่านี้ไม่ได้

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ฉันรักมากกว่านี้ไม่ได้ – เบลล์ นันทิตา ฆัมภิรานนท์

C
ฉันรักมากกว่านี้ ไม่
Asus4
ได้    
A
 เมื่อได้
F
รู้ว่าเธอมีใคร ยิ่ง
Fm
ถลำเกินไปก็จบอยู่ดี


ดนตรี : / C / Cmaj7 / F / G /


F
เกลียดตัวเองที่ยังคง
G
ยิ้ม ได้แต่เพ้อละเมอทุก
Cmaj7
คืน เรื่อย
Asus4
ไป    
A
 

F
หลอกตัวเองว่าเธอก็
G
รัก โดยไม่แคร์ว่าชีวิต
Cmaj7
จริง เป็นเช่น
Asus4
ไร    
A
 


แต่วันนี้ต้อง
F
จบ 
Fm
ต้องจบ ต้องทนแข็งใจ
Cmaj7
ลืมทุกเรื่องราวที่เก็บ
Asus4
ไว้    
A
 

ฝืนยิ้มทั้ง
Dm
น้ำตา ต้องยอม
D
รับว่าคงไม่เป็น
G
ไร


** 
C
ฉันรักมากกว่านี้
Cmaj7
ได้ ถ้ายัง
F
ฝืนดื้อดึงต่อไป คนที่
G
ช้ำคงไม่ใช่ใคร

C
ฉันรักมากกว่านี้ ไม่
Asus4
ได้    
A
 เมื่อได้
F
รู้ว่าเธอมีใคร ยิ่ง
Fm
ถลำเกินไปก็จบอยู่ดี


ดนตรี : / C / Cmaj7 / F / G /


F
นานเท่าไรไม่เคยอยาก
G
รู้ ที่ต้องดูว่าเธอรัก
Cmaj7
กัน   แค่
Asus4
ไหน   
A
 

F
โอบกอดเพียงเงาเท่า
G
นั้น แล้วทำไมยอมแพ้อา
Cmaj7
รมณ์ อีกต่อ
Asus4
ไป    
A
 


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / C / Cmaj7 / F / G / C / Asus4 A / F / Fm /


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / C / Asus4 A /


สุด
F
ท้ายต้องยอมตัดใจ จะ
Fm
ช้าจะเร็วยังไงก็จบอยู่
C
ดี

ศิลปิน ของ เบลล์ นันทิตา ฆัมภิรานนท์

ฟังเพลงใหม่ ฉันรักมากกว่านี้ไม่ได้