คอร์ดเพลง เนื้อเพลง จะได้ไม่ลืมกัน – เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จะได้ไม่ลืมกัน

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

จะได้ไม่ลืมกัน – เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

ดนตรี : / G / G / G / D / Am / C D /


 
G
กล สุด
D
ฟ้า ก็ไม่
Em
สามารถกั้นเรา แค่ห่
C
างแค่เพียงเอื้อมมือ
D
 

 
แต่
G
การได้
D
รักเธอ นั่นคือ
Em
ของสำคัญกว่า และมันมี
C
ค่ามากเกินกว่าสิ่
D
งไหน 
G


 
ฉันขอสัญ
D
ญา จะจำทุกเ
Em
รื่องราว ไม่ว่าร้
C
ายหรือดี สุ
D
ขหรือทุกข์ใ
G

 
ฉันจะทบ
D
ทวน เรื่องราวของเ
Em
ธอตลอดไป เผื่อวันสุดท้
C
ายที่ฉันหายใ
D
จ จะได้ไม่ลื
G
มเธอ


ดนตรี : / G / D / Am / Cm D /


 
ปล
G
าย ขอบ
D
ฟ้า กับระเ
Em
บียงที่เราเคย นั่ง
C
มองท้องฟ้าด้วยกัน
D
 

 
ต้น
G
ไม้ ต้น
D
นั้น จะดูแ
Em
ลรักษามัน แทนความคิด
C
ถึง เมื่อเธอไม่อ
D
ยู่ตรง
G
นี้


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Em / C / G / D / Em / C / D / D /


 
โปรดจงมั่นใ
G
จ ฉันขอสัญ
D
ญา จะจำทุกเ
Em
รื่องราว ไม่ว่าร้
C
ายหรือดี สุ
D
ขหรือทุกข์ใ
G

 
ฉันจะทบ
D
ทวน เรื่องราวของเ
Em
ธอตลอดไป เผื่อวันสุดท้
C
ายที่ฉันหายใ
D
จ จะได้ไม่ลื
G
มเธอ

รวมผลงานเพลง โดย เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

Related Posts

ฟังเพลง จะได้ไม่ลืมกัน