คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ด้วยรักและผูกพัน – เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ด้วยรักและผูกพัน

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ด้วยรักและผูกพัน – เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

ดนตรี : / A Asus4 A / ( 3 ครั้ง )/ A /


 
หากเราต้องจา
Bm
กกัน    
E
จากกันด้วยเห
A
ตุใด เก็บความคิดที่ค
Bm
ล้ายกัน กับ
E
ความสัมพันธ์ที่ดีต่
A
อกันนั้นไว้

 
หากวันไหนที่
Bm
เธอ    
E
เกิดเจอะเจอ
A
ทุกข์ภัย หากเธอนั้นเดือด
Bm
ร้อนใจ จะเ
E
ป็นเรื่องใดที่ทำให้เ
A
ธอท้อแท้


F#m
ขอเพียงแต่เ
C#m
ขียนมา 
Dmaj7
 ขอเพียงส่งเ
E
สียงมา จะไปหา


** 
 
จะ
A
ไปในทันใด จะไป
Bm
ยืนเคียงข้างเธอ ไปอยู่ดูแ
E
ลเป็นเพื่อนเธอ ให้เธอหมด
A
ความกังวลใจ

 
จะ
A
ไปในทันใด จะตรงไ
Bm
ปจะใกล้ไกล หากเป็นเ
E
ธอจะรีบไป ให้เธอได้ค
A
วามสบายใจ


 
โปรดจงรู้ว่า
Bm
มี       
E
อยู่ตรงนี้อี
A
กคน กับชีวิต
Bm
ที่วกวน จะ
E
มีผู้คนกี่คนที่
A
เป็นมิตรแท้


( ซ้ำ * , ** )


Bm
จิตใจยังพ
E
ร้อมจะยินดี 
Bm
กับรอยยิ้
E
มที่เธอมี อยาก
F#m
เห็นยิ้มที่
C#m
ชื่นบาน อยาก
Dmaj7
เห็น    จากเ
E
ธอ

 
อยากให้เธอได้
Bm
มี       
E
สิ่งที่ดีเรื่อ
A
ยไป หากวันไหนเกิด
Bm
ทุกข์ภัย โปรดจ
E
งมั่นใจ


( ซ้ำ ** , ** )

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

Related Posts

ฟังเพลงสด ด้วยรักและผูกพัน