คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ต้นไม้ของพ่อ – เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ต้นไม้ของพ่อ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ต้นไม้ของพ่อ – เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

ดนตรี : / Bb F Eb / Dm Gm / Cm Fsus4 F / Bb F Eb / Bb F /


นานมาแ
Bb
ล้ว 
Eb
พ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้
Dm
เรา 
D7
เพื่อวันหนึ่งจะบังลม
Gm
หนาว

และ
Cm
คอยเป็นร่มเงา ปลูก
Fsus4
ไว้เพื่อพวกเ
F
รา ทุก ๆ 
Bb
คน

Eb
พ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลง
Dm
ไป 
D7
เพื่อให้ผลิดอกใบออก
Gm
ผล
 F
 

ให้
Eb
เราทุก ๆ คน เติบ
F
โตอย่างร่มเย็นในบ้าน
Bb
เรา


ผ่านมา
Eb
แล้วห้าสิบ
F
ปี ต้นไ
Dm
ม้นั้นสูง
Gm
ใหญ่ 
Eb
ลมแรงเท่าไ
F
รก็บรร
Dm
เทา 
 Gsus4
 
 G
 

ออก
Eb
ผลให้เก็บ
F
กิน แตก
Dm
ใบเพื่อให้
G
ร่มเงา 
Cm
คอยดูแลเรา ให้
Eb
เรายังมี
F
วันต่อไป


ดนตรี : / Bb F Bb / Bb F Eb /


จนวัน
Bb
นี้   
Eb
ใต้เงาแห่งต้นไม้ต้น
Dm
ใหญ่ 
D7
ลูกได้อยู่ได้คอยอา
Gm
ศัย

แผ่น
Cm
ดินยังกว้างไกล แต่
Fsus4
เหมือนว่าหัวใ
F
จพ่อกว้าง
Bb
กว่า

Eb
ลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยัง
Dm
อยู่ 
D7
และยังอยู่เพื่อคอยรัก
Gm
ษา 
 F
 

จะ
Eb
รวมใจเข้ามา จะ
F
มีเพียงสัญญาในหัว
Bb
ใจ


จากวัน
Eb
นี้สักหมื่
F
นปี ต้นไ
Dm
ม้ที่พ่อป
Gm
ลูก ต้อง
Eb
สวยต้องงดง
F
ามและยิ่งใ
Dm
หญ่ 
 Gsus4
 
 G
 

สืบ
Eb
สานและติดต
F
าม จาก
Dm
รอยที่พ่อ
G
ตั้งใจ

เหงื่อ
Cm
เราจะเทไป ให้ต้น
Fsus4
ไม้ของพ่
F
อ ยังงดงาม


ดนตรี : / Bb F Eb / Dm Gm / Cm / Eb F / Bb /


จากวัน
Eb
นี้สักหมื่
F
นปี ต้นไ
Dm
ม้ที่พ่อป
Gm
ลูก ต้อง
Eb
สวยต้องงดง
F
ามและยิ่งใ
Dm
หญ่ 
 Gsus4
 
 G
 

สืบ
Eb
สานและติดต
F
าม จาก
Dm
รอยที่พ่อ
G
ตั้งใจ

เหงื่อ
Cm
เราจะเท
F
ไปจากหัว
Bb
ใจ เหงื่อ
Cm
เราจะเทไป ให้ต้น
Eb
ไม้ของพ่
F
อ ยังงดงาม


ดนตรี : / Bb F Eb / Bb F Eb / Bb Eb F / Bb /

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

Related Posts

ฟังเพลงสด ต้นไม้ของพ่อ