เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จุ๊หมาหน้อยขึ้นดอย – เพลงคำเมือง เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จุ๊หมาหน้อยขึ้นดอย

จุ๊หมาหน้อยขึ้นดอย – เพลงคำเมือง

น้อยอกหมองใจ๋
น้อยอกหมองใจ๋บ่หมีไผเต้า
เมื่อเปิ้นบ่ยอมฮักเฮา
เปิ้นมาจุ๊เฮาเหมือนจุ๊หมาหน้อยขึ้นดอย
เปิ้นคงจะหันเปิ้นคงจะหันว่าเฮาต่ำต้อย
หันเปิ้นเฮาเป๋นดีมาขอย
มากึ๊ดๆ กอยมันน้อยอกหมองใจ๋
เปิ้นอู้กับเฮาก่อนอู้เฮาก่อนบ่ใจ้ก๋า
บ่ากองคนใหม่เข้ามาเปิ้นก็เอาคนใหม่
เปิ้นบ่ฮู้ว่าเฮากึ๊ดจะใด
น้อยอกหมองใจ๋แต้ๆ นา
เสียอกเสียใจ๋
เสียอกเสียใจ๋เป๋นแต้เป็นว่า
ใจ๋คนบ่ใจ้ใจ๋นกก๋า
บ่น่าเลยหนามาจุ๊หมาหน้อยขึ้นดอย

เปิ้นอู้กับเฮาก่อนอู้เฮาก่อนบ่ใจ้ก๋า
บ่ากองคนใหม่เข้ามาเปิ้นก็เอาคนใหม่
เปิ้นบ่ฮู้ว่าเฮากึ๊ดจะใด
น้อยอกหมองใจ๋แต้ๆ นา
เสียอกเสียใจ๋
เสียอกเสียใจ๋เป๋นแต้เป็นว่า
ใจ๋คนบ่ใจ้ใจ๋นกก๋า
บ่น่าเลยหนามาจุ๊หมาหน้อยขึ้นดอย
จุ๊หมาหน้อยขึ้นดอย จุ๊หมาหน้อยขึ้นดอย
จุ๊หมาหน้อยขึ้นดอย จุ๊หมาหน้อยขึ้นดอย

เจ้าของผลงานเพลง โดย เพลงคำเมือง

ฟังเพลง ออนไลน์ จุ๊หมาหน้อยขึ้นดอย