คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ดาวเย้ยเดือน – เพลงคู่ สุนทราภรณ์ คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดาวเย้ยเดือน

ดาวเย้ยเดือน – เพลงคู่ สุนทราภรณ์

ญ.ยามพระจันทร์พราวไพร
ช่างวิไลเยือกเย็น
ช.พาหัวใจตื่นเต้น
ถึงแม้จะเป็น.ก็ยังเห็นดารา
ญ.ยามนภาลางเลือน
พาแสงเดือนส่องมา
ช.ให้หมองหม่นมัวตา
แต่เห็นดาราส่องแสงมาไกลไกล
ญ.ใครๆที่ชมพระจันทร์.แจ่ม
ก็ยังข้างแรมชั่งใจ
ช.พอลับอับแสงก็มืดไป
ญ.แล้วจะให้ชมอะไร
พระจันทร์จากไปห่างไกล.ฟ้า
ช.ใครเขาชมแสงเดือน
แต่ฉันเอือนเบื่อตา
ญ.ใจนึกชมดารา
ช่างร้าวอุราส่องนภาแทนจันทร์
….ดนตรี…..
ญ.จันทร์ทนงว่างาม
แต่ถึงยามร่วงพลัน
ช.จันทร์เห็นดาวพราวพัน
มาเย้ยแจ่มจันทร์
ช่วยให้ฉันเพลินตา
ญ.เดือนนั้นไม่มั่นคง
ไม่เห็นตรงเวลา
ช.ดูซิดวงดารา ไม่ร้างห่างตา
ส่องนภาพราวไป
ญ.ดูดาวว่าดวงนิดเดียว.นั้น
ยังดีกว่าจันทร์พิไล
ช.ระยิบระยับงามจับใจ
ญ.แม้จะไกลไกลอย่างไร
ก็ยังส่องไปชื่นใจ.แท้
ช.จันทร์นั้นมีล่วงเลย
ดาวไม่เคยเปลี่ยนแปร
ญ.แจ่มเหนือเพ็ญชวนแล
ไม่รู้เปลี่ยนแปรเมื่อฉันแลลานใจ
ญ.ดูดาวว่าดวงนิดเดียว.นั้น
ยังดีกว่าจันทร์พิไล
ช.ระยิบระยับงามจับใจ
ญ.แม้จะไกลไกลอย่างไร
ก็ยังส่องไปชื่นใจแท้
ช.จันทร์นั้นมีล่วงเลย
ดาวไม่เคยเปลี่ยนแปร
(พร้อม)แจ่มเหนือเพ็ญชวนแล
ไม่รู้เปลี่ยนแปรเมื่อฉันแลลานใจ

ผลงานเพลง ของ เพลงคู่ สุนทราภรณ์

Related Posts

ฟังเพลง ดาวเย้ยเดือน