เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ตลุงเริงใจ – เพลงคู่ สุนทราภรณ์ เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ตลุงเริงใจ

ตลุงเริงใจ – เพลงคู่ สุนทราภรณ์

..ช.ชาว ตลุงสวยงามจนติดใจ
เฉิดโฉมไฉไลงามไปทั่วเมือง
ญ. เมือง ตลุงเขาเจริญรุ่งเรือง
งามพร้อมประเทือง
เป็นเมืองน่าชม
ช. เพลิน จนใจหมายปองใจสมัคร
ให้น่าปลูกรักพักใจภิรมย์
ญ. งาม พราวพรรณผิวจันทร์มาบ่ม
ไม่ให้ใครชมภิรมย์ง่ายดาย
ช. ชาย เมืองกรุง
สู่ตลุงมั่นหมาย
รักษาไข้หัวใจเจียนตาย
ญ. ใจ ชาวกรุง
ถูกชาวกรุงทำลาย
แล้วมาตายหมายใจพึ่งพา
ช. ขอ ชาวใต้น้ำใจการุณ
ค้ำจุนได้ช่วยรักษา
ญ. สาว ชาวใต้น้ำใจเมตตา
หายาประทังไข้ใจ
ช. โปรด โปรด เถิดแม่คุณ
ทำบุญเห็นคุณทันใด
ญ. อย่า อย่า เข้าใจ
เกินไปชักไม่เข้าที
ช. ขอ พักใจพักกายที่นี่
รักพี่เถิดดวงชีวา
ญ. ขอ อะไรพักกายดีกว่า
หัวใจคุณค่าต้องรอ
(Solo….)
..ช.ชาว ตลุงสวยงามจนติดใจ
เฉิดโฉมไฉไลงามไปทั่วเมือง
ญ. เมือง ตลุงเขาเจริญรุ่งเรือง
งามพร้อมประเทือง
เป็นเมืองน่าชม
ช. เพลิน จนใจหมายปองใจสมัคร
ให้น่าปลูกรักพักใจภิรมย์
ญ. งาม พราวพรรณผิวจันทร์มาบ่ม
ไม่ให้ใครชมภิรมย์ง่ายดาย
ช. ชาย เมืองกรุง
สู่ตลุงมั่นหมาย
รักษาไข้หัวใจเจียนตาย
ญ. ใจ ชาวกรุง
ถูกชาวกรุงทำลาย
แล้วมาตายหมายใจพึ่งพา
ช. ขอ ชาวใต้น้ำใจการุณ
ค้ำจุนได้ช่วยรักษา
ญ. สาว ชาวใต้น้ำใจเมตตา
หายาประทังไข้ใจ
ช. โปรด โปรด เถิดแม่คุณ
ทำบุญเห็นคุณทันใด
ญ. อย่า อย่า เข้าใจ
เกินไปชักไม่เข้าที
ช. ขอ พักใจพักกายที่นี่
รักพี่เถิดดวงชีวา
ญ. ขอ อะไรพักกายดีกว่า
หัวใจคุณค่าต้องรอ..

รวมผลงานเพลง ของ เพลงคู่ สุนทราภรณ์

Related Posts

ฟังเพลงออนไลน์ ตลุงเริงใจ