เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ถิ่นอาร์มทอง – เพลงคู่ สุนทราภรณ์ เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ถิ่นอาร์มทอง

ถิ่นอาร์มทอง – เพลงคู่ สุนทราภรณ์

..ช.ใน ถิ่น อาร์ม ทอง
เรา ปอง สม ดั่ง หวัง มา
คือ แหล่ง เราฝากชี-วา
เป็น ทหาร กล้า เกรียง ไกร
ญ.รั้วแดงกำแพงเหลืองเรา
แม้นเข้ามาแล้ว ภูมิ ใจ
ล้วนครองดาวทอง วิไล
ของเราเก่าใหม่ ไมตรี
ช.เรา เลือด เดียว กัน
เรา ฟัง รัก มั่น ฤ-ดี
ดาวเก่าดาวใหม่ต่างมี
เราเหมือน น้องพี่ ต่าง มา
ญ.ศาลาวงกลมสมใจ
พร้อม ฤทัย อาทรต่อศรัทธา
พ.รักกันเกลียวกลมสังคมชมมา
ของเราถ้วนหน้าสามัคคี
ช.ใน ถิ่น อาร์ม ทอง
เรา ปอง สม ดั่ง หวัง มา
คือ แหล่ง เราฝากชี-วา
เป็น ทหาร กล้า เกรียง ไกร
ญ.รั้วแดงกำแพงเหลืองเรา
แม้นเข้ามาแล้ว ภูมิ ใจ
ล้วนครองดาวทอง วิไล
ของเราเก่าใหม่ ไมตรี
ช.เรา เลือด เดียว กัน
เรา ฟัง รัก มั่น ฤ-ดี
ดาวเก่าดาวใหม่ต่างมี
เราเหมือน น้องพี่ ต่าง มา
ญ.ศาลาวงกลมสมใจ
พร้อม ฤทัย อาทรต่อศรัทธา
พ.ถึงยามไกลกันสัมพันธ์วิญญา
ของเราถ้วนหน้าสามัคคี
(ดนตรี…..)
..ช.ใน ถิ่น อาร์ม ทอง
เรา ปอง สม ดั่ง หวัง มา
คือ แหล่ง เราฝากชี-วา
เป็น ทหาร กล้า เกรียง ไกร
ญ.รั้วแดงกำแพงเหลืองเรา
แม้นเข้ามาแล้ว ภูมิ ใจ
ล้วนครองดาวทอง วิไล
ของเราเก่าใหม่ ไมตรี
ช.เรา เลือด เดียว กัน
เรา ฟัง รัก มั่น ฤ-ดี
ดาวเก่าดาวใหม่ต่างมี
เราเหมือน น้องพี่ ต่าง มา
ญ.ศาลาวงกลมสมใจ
พร้อม ฤทัย อาทรต่อศรัทธา
พ.รักกันเกลียวกลมสังคมชมมา
ของเราถ้วนหน้าสามัคคี..

รวมผลงานเพลง ของ เพลงคู่ สุนทราภรณ์

Related Posts

ฟังเพลง online ถิ่นอาร์มทอง