เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ซือเนี่ยนสุย – เพลงจีน ช-3 เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ซือเนี่ยนสุย

ซือเนี่ยนสุย – เพลงจีน ช-3

ซือเนี่ยน…ซุ๋ย
INTRO..
.หนี่จือปุ๊จือเต้า
ซือเนี้ยนอิเก่อเย่อนเตอจือเวย
จูงเชี้ยงเหออิเปย อิเล่อง เต่อซุ่ย
เย่อนโห้ยุ่งเหินชั้ง เหินชั้งเตอซือเจียน
อิเคออิเคอ หลิวเฉินยึกเล่ย
.หนี่จือปุ๊เต่า จิเมาะเตอจือเหว่ย
จิเมาะซือยินเหว่ย ซือเนียนซุย
หนี่จือปุ๊จือเต้า ทุ่งขู่เตอจือเหว่ย
ทุ่งขู่ซือยินเหว่ย เสี่ยงหวังจี้ซุย
.หนี่จือปุ๊จือเต้า
หวั้งจี้อิเก่อเย่อนเตอจือเหว่ย
จิ้วเซี่ยงซินซางอิจูน ชางคูเตอเหมย
ยานโห้ยุ่งเหินเสี่ยว เหินเสี่ยวเตอเซินยิง
เก้าสู่จือจี เจียน ฉาง เหมี้ยนตุ้ย
.หนี่จือปุ๊เต่า จิเมาะเตอจือเหว่ย
จิเมาะซือยินเหว่ย ซือเนียนซุย
หนี่จือปุ๊จือเต้า ทุ่งขู่เตอจือเหว่ย
ทุ่งขู่ซือยินเหว่ย เสี่ยงหวังจี้ซุย

SOLO..
หนี่จือปุ๊จือเต้า หนี่จือปุ๊จือเต้า
หนี่จือปุ๊จือเต้า จิเมาะเต่อจือเหวย
จิเมาะซือยินเหว่ย ซือเนี้ยนซุย
.หนี่จือปุ๊จือเต้า
ซือเนี้ยนอิเก่อเย่อนเตอจือเวย
จูงเชี้ยงเหออิเปย อิเล่อง เต่อซุ่ย
เย่อนโห้ยุ่งเหินชั้ง เหินชั้งเตอซือเจียน
อิเคออิเคอ หลิวเฉินยึกเล่ย
.หนี่จือปุ๊จือเต้า
หวั้งจี้อิเก่อเย่อนเตอจือเหว่ย
จิ้วเซี่ยงซินซางอิจูน ชางคูเตอเหมย
ยานโห้ยุ่งเหินเสี่ยว เหินเสี่ยวเตอเซินยิง
เก้าสู่จือจี เจียน ฉาง เหมี้ยนตุ้ย

ศิลปิน นักร้อง เพลงจีน ช-3

ฟังเพลง mp3 ซือเนี่ยนสุย