เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ช่างโสว่ฉิงเกอเสทิง – เพลงจีน ช4 เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ช่างโสว่ฉิงเกอเสทิง

ช่างโสว่ฉิงเกอเสทิง – เพลงจีน ช4

เพลง..ช่างโสว่ฉิงเกอ
INTRO..5 Bars).3…4…
5..ช่าง..โสว่ ฉิง เกอ เก่ย เสย ทิง
ปุ..จือ เหอ ชู่ ฟัง จือ อิง
หว่อ โยว่ เซิน เซิน ตี เลี่ยน ฉิง
ซัว ปุ ว่าน ซู แหย่ ซู่ ปุ จิง
.หว่อ ปี้ ซ่าง ซัว อัง เหยียน
พัง วัง จั่ว โยว่ อี เทียน
ซิน ซ่าง ตี เหยิน เอ่อ ล่าย
เต้า หว่อ เซิน เปียน
หว่อ เย่า เหอ ทา เซียง
อ้าย เต้า โหยง เหยี่ยน
S0L0..6 Bars).4…5…
6.ช่าง..โสว่ ฉิง เกอ เก่ย เสย ทิง
ปุ..จือ เหอ ชู่ ฟัง จือ อิง
หว่อ โยว่ เซิน เซิน ตี เลี่ยน ฉิง
ซัว ปุ ว่าน ซู แหย่ ซู่ ปุ จิง
.หว่อ ปี้ ซ่าง ซัว อัง เหยียน
พัง วัง จั่ว โยว่ อี เทียน
ซิน ซ่าง ตี เหยิน เอ่อ ล่าย
เต้า หว่อ เซิน เปียน
หว่อ เย่า เหอ ทา เซียง
อ้าย เต้า โหยง เหยี่ยน

SOLO..
.หว่อ ปี้ ซ่าง ซัว อัง เหยียน
พัง วัง จั่ว โยว่ อี เทียน
ซิน ซ่าง ตี เหยิน เอ่อ ล่าย
เต้า หว่อ เซิน เปียน
หว่อ เย่า เหอ ทา เซียง
อ้าย เต้า โหยง เหยี่ยน

ศิลปิน โดย เพลงจีน ช4

ฟังเพลงฟรี ช่างโสว่ฉิงเกอเสทิง