เนื้อร้อง คอร์ดเพลง จิ่วป่ายจิ่วสือ – เพลงจีน ญ-2 เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จิ่วป่ายจิ่วสือ

จิ่วป่ายจิ่วสือ – เพลงจีน ญ-2

.จิ่วป่ายจิ่วสือจิ่วตัวเม่ยกุ้ย
INTRO.8.Bars)..7…8…
.หวังซือหยูฟง
ชีฉิงซือซือหนานตง
เจี่ยจิ่วเซียงซง
ซงปุจิ่วเซินโม่งโม่ง
จู้กวงเกาหยี่
หยิ่งปุจิ่วหนี่เหยียนโหยง
เหยินจือเจี้ยนหนี่ตูจือ
เจ่าเฟียนจ่ง
.แหย่ฟ่งหยี่เหลิง
หุยซ่างเชียนเฉินหยดม่ง
ซินสือปิงตง
เจินคานเซียงซือปุเซียงฟ่ง
หนันเซอซินท่ง
หนันเซอซิงหยี่หยูฟง
หนันเซอหนี่จ้ายหว่อซินจง เตอฟังจง
.หว่อเจ่าอีเว่ยหนี่จงเซีย
จิ่วป่ายจิ่วซือจิ่วตั่วเม่ยกุ่ย
ฉงเฟินโสวเตอหนาอีเทียน
จิ่วป่ายจิ่วซือจิ่วตัวเม่ยกุ่ย
หว่อเตอเพียวเซี่ยเหยินยี่เชียวชุ่ย
เฉียนโม่งว่านซืออีซุ่ยฮวาซือเย่นเม่น
ดนตรี.8.Bars)..6…7…8…
.แหย่ฟ่งหยี่เหลิง
หุยซ่างเชียนเฉินหยูม่ง
ซินสือปิงตง
เจินคานเซียงซือปุเซียงฟ่ง
หนันเซอซินท่ง
หนันเซอซิงหยี่หยูฟง
หนันเซอหนี่จ้ายหว่อซินจง เตอฟังจง
.หว่อเจ่าอีเว่ยหนี่จงเซีย
จิ่วป่ายจิ่วซือจิ่วตั่วเม่ยกุ่ย
ฉงเฟินโสวเตอหนาอีเทียน
จิ่วป่ายจิ่วซือจิ่วตัวเม่ยกุ่ย
หว่อเตอเพียวเซี่ยเหยินยี่เชียวชุ่ย
เฉียนโม่งว่านซืออีซุ่ยฮวาซือเย่นเม่น

.หว่อเจ่าอีเว่ยหนี่จงเซีย
จิ่วป่ายจิ่วซือจิ่วตั่วเม่ยกุ่ย
ฉงเฟินโสวเตอหนาอีเทียน
จิ่วป่ายจิ่วซือจิ่วตัวเม่ยกุ่ย
หว่อเตอเพียวเซี่ยเหยินยี่เชียวชุ่ย
เฉียนโม่งว่านซืออีซุ่ยฮวาซือเย่นเม่น
.หวังซือหยูฟง
ชีฉิงซือซือหนานตง
เจี่ยจิ่วเซียงซง
ซงปุจิ่วเซินโม่งโม่ง
จู้กวงเกาหยี่
หยิ่งปุจิ่วหนี่เหยียนโหยง
เหยินจือเจี้ยนหนี่ตูจือ
เจ่าเฟียนจ่ง

ศิลปิน โดย เพลงจีน ญ-2

มิวสิควีดีโอ เพลง จิ่วป่ายจิ่วสือ