คอร์ดเพลง เนื้อเพลง จิ่วเย่จิ่วเตอจิ่ว – เพลงจีน เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จิ่วเย่จิ่วเตอจิ่ว

จิ่วเย่จิ่วเตอจิ่ว – เพลงจีน

INTRO ..12 BARS…….
..ยิ่วซือจิ่วเย่จิ่ว
ฉงย่างเย่าหนันจี้โสว้
ซือเซี้ยงตีเหยินเอ่อ
เพียวลิ่วจ้ายว่ายโถว้
ยิ่วซือจิ่งเย่จิ้ว
โฉวเกิ้นโฉว ฉิงเกิ้นโยว่
หุยเจียตีต๋าซ่วน
ซือจงจ้ายซินโถว…
.โจว.โจว.โจว.โจว.โจว.ยาโจว.
โจวเต้าจิ่วเย่จิ่ว โฮโฮ
ทาเซียงเม่ย ยิ่วเลี้ยะจิ่ว
เม่ยโยว่เวิ่นโหว้
โจว.โจว.โจว.โจว.โจว.ยาโจว.
เม่ยโยว่เวิ้นโหว้ โฮโฮ
เจียจงฉ่าย โยว่จือโยว่
ฉ่ายโยว่ จิ่วเยจิ่ว…
..ยิ่วซือจิ่วเย่จิ่ว
ฉงย่างเย่าหนันจี้โสว้
ซือเซี้ยงตีเหยินเอ่อ
เพียวลิ่วจ้ายว่ายโถว้
ยิ่วซือ จิ่วเย่จิ่ว
โฉวเกิ้นโฉว ฉิงเกิ้นโยว่
หุยเจียตีต๋าซ่วน
ซื่อจงจ้ายซินโถว
.โจว.โจว.โจว.โจว.โจว.ยาโจว.
โจวเต้าจิ่วเย่จิ่ว โฮโฮ
ทาเซียงเม่ย ยิ่วเลี้ยะจิ่ว
เม่ยโยว่เวิ่นโหว้
โจว.โจว.โจว.โจว.โจว.ยาโจว.
เม่ยโยว่เวิ้นโหว้ โฮโฮ
เจียงจงฉ่าย โยว่จือโยว่
ฉ่ายโยว่ จิ่วเยจิ่ว..
SOLOขออภัยด้านภาษาอาจไม่ถูกน้อง
..ฉิงเหยินเหอ เพิ่งยิ่ว
จีฉวี่เปยเต้าม่านจิ่ว หยิ่งจิ้ง
เจ๋อเซียงโฉว
จุ้ยเต้าจ้ายเจียเมินดโขว่
โจว โจว โจว โจว โจว ยาโจว
โจวเต้าจิ่วเย่จิ่ว โฮโฮ
ทาเซียงเม่ย ยิ่งเลี้ยะจิ่ว
เม่ยโยว่เวิ่นโหว้

โจว โจว โจว โจว โจว ยาโจว
เม่ยโยว่เวิ้นโหว้ โฮโฮ
เจียงจงฉ่าย โยว่จือโยว่
ฉ่ายโยว่ จิ่วเยจิ่ว
โจว โจว โจว โจว โจว ยาโจว
โจวเต้าจิ่งเย่จิ่ว โฮโฮ
ทาเซียงเม่ย ยิ่งเลี้ยะจิ่ว
เม่ยโยว่เวิ่นโหว้
โจว โจว โจว โจว โจว ยาโจว
เม่ยโยว่เวิ้นโหว้ โฮโฮ
เจียงจงฉ่าย โยว่จือโยว่
ฉ่ายโยว่ จิ่วเยจิ่ว…..

ผลงานเพลง ของ เพลงจีน

Related Posts

ฟังเพลงฟรี จิ่วเย่จิ่วเตอจิ่ว