เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จิ่วโก๊ะอิงหยง – เพลงจีน เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จิ่วโก๊ะอิงหยง

จิ่วโก๊ะอิงหยง – เพลงจีน

เพลง จิ่วโก๊ะอิงหยง
INTRO..
.บิ้ม…ไจ้ จู กี่ บอ จิ้ว โยง
เพน..เพ้น ลิ่ม ก้า เจีย ลี้ หย่ง
อิม..บวย บอ อู๋ มัว ปั๊ก
ซิม สู้ บอ เต้ โก้ง เจี้ยะ
ไหล จิ้ว ก๊ก จุ้ย อิง หยง
.กัน ปวย กัน ปวย จิ่ม เลี้ยว ห่อ เต่า
ม่าย ก้อง ซิว ก่วย ขี่ เอ โช้ง โชวง
กั้ว ซิม บ่อ โล่วะ หย้ง
เก๊ก ซือ เซียว หย่ง
จุ้ย อ้าว ไหล โฮ่ว โฮ่ว เกีย ยี่ บัง
เตยง บิน ลี้ จี้ หล๊าย อิ้ว หล่วน
ซิ จี่ ฮ้วย อั่ว หยง
SOLO..
.บิ้ม…ไจ้ จู กี่ บอ จิ้ว โยง
เพน..เพ้น ลิ่ม ก้า เจีย ลี้ หย่ง
อิม..บวย บอ อู๋ มัว ปั๊ก
ซิม สู้ บอ เต้ โก้ง เจี้ยะ
ไหล จิ้ว ก๊ก จุ้ย อิง หยง
.กัน ปวย กัน ปวย จิ่ม เลี้ยว ห่อ เต่า
ม่าย ก้อง ซิว ก่วย ขี่ เอ โช้ง โชวง
กั้ว ซิม บ่อ โล่วะ หย้ง
เก๊ก ซือ เซียว หย่ง
จุ้ย อ้าว ไหล โฮ่ว โฮ่ว เกีย ยี่ บัง
เตยง บิน ลี้ จี้ หล๊าย อิ้ว หล่วน
ซิ จี่ ฮ้วย อั่ว หยง 

SOLO..
.กัน ปวย กัน ปวย จิ่ม เลี้ยว ห่อ เต่า
ม่าย ก้อง ซิว ก่วย ขี่ เอ โช้ง โชวง
กั้ว ซิม บ่อ โล่วะ หย้ง
เก๊ก ซือ เซียว หย่ง
จุ้ย อ้าว ไหล โฮ่ว โฮ่ว เกีย ยี่ บัง
เตยง บิน ลี้ จี้ หล๊าย อิ้ว หล่วน
ซิ จี่ ฮ้วย อั่ว หยง

ผลงานเพลง นักร้อง เพลงจีน

Related Posts

ฟังเพลงออนไลน์ จิ่วโก๊ะอิงหยง